Fjärrvärme i Åseda

Vår fjärrvärme ger värme och varmvatten i bostäder, skolor, kontor och industrilokaler m.m i Åseda tätort. Värmen produceras i vår panncentral på Hammarvägen, och kommer till största del av biobränsle (briketter) från Spaljisten AB. Även spillvärme från ProfilGruppens produktion tas tillvara och levereras ut på fjärrvärmenätet.

Totalt levererar vi ca 13 GWh/år till 60 kunder. I Åseda baseras alltså fjärrvärmeproduktionen på förnybara energikällor. Som kund bidrar du därmed till en hållbar utveckling, samtidigt som du får en trygg och enkel uppvärmning. Den största skillnaden/fördelen med fjärrvärme, gentemot andra uppvärmningsformer, är att du som fastighetsägare får en färdig produkt (varmt vatten) levererad in i byggnaden. Detta gör att utrustningen i varje fastighet kan hållas enkel och relativt underhållsfri. Detta borgar i sin tur för en god och förutsägbar totalekonomi.

Kretslopp
Att producera fjärrvärme med biobränslen ger många fördelar, inte minst avseende kretsloppstänkandet. Den koldioxid som släpps ut ger inget extra tillskott utan tas upp av träd och växter, samt att askan som restprodukt hanteras och återförs till skogen. Genom att fastighetsägarna och industrier i Åseda väljer fjärrvärme minskar det fossila koldioxidutsläppen.
Kunder

Fastigheter som idag är anslutna till fjärrvärmesystemet i Åseda består av villor, flerfamiljsfastigheter, verksamhetsfastigheter och industrifastigheter, genom att kunder på detta sätt anslutit sig till förnybar energi hjälper de till att nå både nationella och EU:s klimatmål.

Värmeleverans
Värmeleveranserna sker från produktionsanläggningen som är belägen vid Hammarvägen i Åseda. Anläggningen består av en biobränslepanna (3 MW) med multicyklon och elfilter som renar rökgaserna. Som spetslast och reservkapacitet finns tre oljepannor. Biobränslet kommer från lokala aktörer och består i huvudsak av material som blir överskott inom industrin.

Anslutning
Möjligheten för att ansluta fler fastigheter finns och då i första hand längs befintligt kulvertsystem, men även till övriga fastigheter kan finnas möjlighet. Individuell offert lämnas vid intresse.

Priser

Kontakt

Tel: 0499-12008
Felanmälan: 023-10313

Regionchef
Nils Svensson
E-post: nils.svensson@solorbioenergi.com

Anläggningsansvarig
Magnus Kalen
E-post: magnus.kalen@solorbioenergi.com 

Administrationsansvarig
Mats Petersson
E-post: mats.petersson@solorbioenergi.com

Fakturafrågor/Ägarbyten
Kundtjänst 0499-12008

Utbyggnad
Roger Ljung
roger.ljung@solorbioenergi.com