Fjärrvärme i Alfta

Alfta med sina knappt 2 500 invånare är präglat av jordbruk, närheten till skogen och älven Voxnan som rinner genom tätorten. Alfta är ett av de första områden som blivit utmärkt på kartorna i Hälsingland.

Den första källan till namnet Alfta är från 1178. I kyrkbyn har många stenåldersfynd påträffats. Från järnåldern finns spår i form av slagg och en järnugn efter älvens stränder. I trakten finns även en del gravar och gravfält. Väster om Alfta har det hittats vikingagravar och en skatt med arabiska silvermynt från 700-talet. I byn finner du den gamla kyrkan med delar från 1200-talet.

Solör Bioenergi Fjärrvärme AB i Alfta förser cirka 130 fastigheter med fjärrvärme. Bland kunderna finns industrier, kontor, flerfamiljshus och villor. Därmed förses en betydande del av tätortens invånare med värme från Solör Bioenergi Fjärrvärme AB.
Vid värmeverket finns en modern panna med i rökgaskondensor för eldning av fuktigt biobränsle. På så sätt hålls en hög verkningsgrad i anläggningen samtidigt som miljöpåverkan kan hållas låg. Vid värmeverket finns även en äldre olje-eldad panna som endast används som reserv och spetslast (när det är väldigt kallt).

Vid en mindre panncentral (”Timotej”) finns en mindre biobränslepanna.

Anslutning
Framtida anslutningsmöjligheter i Alfta finns, i första hand längs befintligt kulvertsystem, men även till övriga fastigheter kan finnas möjlighet. Individuell offert lämnas vid intresse.

Priser

Kontakt

Kundservice och felanmälan
Tel: 020-802 800
voxnadalen@solorbioenergi.com

Adress: Karlsvägen 10, 828 32 Edsbyn
Postadress: Solör Fjärrvärme AB
Jungfrustigen 3, 592 32 Vadstena

tf Platschef:
Klas Leandersson
Tel: 070-205 46 63
klas.leandersson@solorbioenergi.com

Regionchef:
Johan Nåbo-Tunströmer
Tel: 072-2418856
johan.nt@solorbioenergi.com