Skötsel av din fjärrvärmeanläggning

Här guidar vi dig till hur du sköter om din fjärrvärmeanläggning.

Avbrott

Om vi har haft ett fjärrvärmeavbrott, kyls systemet ner och då kan packningarna i din central krympa något. Då kan det börja droppa lite grann. Ställ en hink under och se hur mycket vatten det blir. Avvakta tills all värme är tillbaka.

Kallt på övervåningen?

Då kan trycket i din fjärrvärmecentral vara dåligt. Trycket bör ligga mellan 0,8–1,5 bar, är det lägre än så är det bra om du fyller på vatten i systemet.

Ojämnt varma element?

Om dina element är kalla i övre kanten och varma i nedre delen så har du troligtvis luft i systemet. Luft i systemet kan också orsaka oljud. Då är det dags att lufta elementet. Kom ihåg att kolla trycket efter det att du luftat.

Motionera termostaterna

Vrid termostaterna och ställ in dem rätt. Ett vanligt fel på elementen är att termostaten fastnar i stängt läge efter sommaren. Förebygg genom att varje höst vrida upp och ner termostaterna 2–3 gånger vid ett tillfälle. Ha termostater i första hand fullt öppna (i maxläge). Vrid endast ner dem i de rum där du önskar ha svalare, till exempel sovrum och förråd. Är det för varmt då termostaterna är fullt öppna så är det ett tecken på att det går ut för mycket värme till fastigheten, alltså helt onödig energianvändning. Sänk då värmekurvan på din fjärrvärmecentral

Luftning av element

• Innan eller efter uppvärmningssäsong kan det vara bra att lufta elementen.
• Börja med att kontrollera trycket i systemet. Tryckmätaren, d v s manometern, ska visa på cirka 1 bar.
• Stäng därefter av cirkulationspumpen med strömbrytaren till fjärrvärmecentralen. Vänta cirka en halvtimme innan du börjar luftningen.
• När du luftar ska du alltid börja med elementen längst ner i huset och fortsätta uppåt. Efter varje våningsplan kontrollerar du trycket på manometern så att den visar cirka en bar. Gör den inte det kan du fylla på vatten i systemet. Avsluta högst upp.
• Lufta varje element så att du får cirka en deciliter vatten. När luftningen är klar sätter du på cirkulationspumpen igen.
• Kontrollera trycket på manometern ännu en gång, den ska visa på cirka 1 bar om huset inte är högre än tio meter.