Mer om Solör Bioenergi

Solör Bioenergi är en ledande leverantör av förnybar energi – baserat på trädbränslen. Produktion och distribution av fjärrvärme, ånga och el samt energiåtervinning av impregnerat trä och produktion av biobränsle.

Förnybar fjärrvärme, ånga och el
• Totalleverantör med nationell och internationell kompetens
• Förutsägbart koncept med förutsägbara och konkurrenskraftiga energipriser
• Miljövänliga och framtidsinriktade lösningar

Biobränsle, pellets, briketter och flis
• Högvärdigt kvalitetsbränsle
• Konkurrenskraftigt pris
• Leveranssäkerhet

Mottagning och energiåtervinning av kreosot och impregnerat trävirke
• Miljöorienterad samarbetspartner med kompetens på trädbränslen och förbränningsteknologi
• Toppmoderna återvinningscentraler med hög verkningsgrad
• Attraktiva samarbetsavtal

Kontakta oss

Tel: 010-1990 200
E-post: sbr@solorbioenergi.com