Om vår fjärrvärmeproduktion

Solör Bioenergy Group är en ledande aktör inom förnybar energi baserad på trädbränslen med 425 000 användare varje dag.

Vi finns på 249 platser i framför allt Sverige och Norge där vi producerar och distribuerar fjärrvärme, ånga och el till bostäder, företag, offentliga verksamheter och industrier. Vår verksamhet omfattar även energiåtervinning av impregnerat trä och produktion av biobränsle. Genom att ta tillvara på skogens resurser vill vi bana väg för ett hållbart samhälle med minskade koldioxidutsläpp.

För att du som kund skall känna dig trygg så är verksamheten uppbyggd i regioner. I varje region är expertis med lång branscherfarenhet anställd för att sköta ortens fjärrvärme och snabbt finnas till hands om eventuellt fel skulle uppstå.

fjärrvärme_bild

Våra kunder
Vi vänder oss till privatpersoner samt mindre och medelstora kommuner och industrier vad gäller både byggande och drivande av anläggningar för leverans av färdig värme, ånga och el.

Vi levererar även fjärrvärme på fem platser i Norge och tre i Polen.

Fjärrvärme från Solör Bioenergi

Solör Bioenergi är en totalleverantör med nationell och internationell kompetens. Detta är ett förutsägbart koncept med förutsägbara och konkurrenskraftiga energipriser. Vi är måna om miljön vilket gör att vi erbjuder miljövänliga och framtidsinriktade lösningar till våra kunder.  

Har du några funderingar kring vår fjärrvärmeproduktion? Hör av dig till oss så berättar vi mer!

fjärrvärme karta