Nyheter från Solör Bioenergi

 • 2021-12-07

  Klimatsmart satsning i Tomelilla då fjärrvärmen byggs ut till nytt flerbostadshus

  Byggnationen av det nya flerbostadshus i kvarteret Yxan i Tomelilla pågår för fullt och nyligen har byggvärmen kopplats på inför vintern. För värmeleveransen står Solör Bioenergi som under året arbetat med att dra in fjärrvärmen via grannfastigheten till det nya bostadshuset som beräknas stå klart under första halvan av 2022. Då kommer hyresgästerna få ta del av klimatsmart värme baserat på biobränsle från lokala leverantörer.


  Solör Bioenergy Group är en ledande aktör inom förnybar energi baserad på trädbränslen med över 235 000 användare varje dag. Bolaget finns på 175 platser i framför allt Sverige och Norge där de producerar och distribuerar fjärrvärme, ånga och el till bostäder, företag, offentliga verksamheter och industrier. Verksamheten omfattar även energiåtervinning av impregnerat trä och produktion av biobränsle. Genom att ta tillvara på skogens resurser vill Solör bana väg för ett hållbart samhälle med minskade koldioxidutsläpp.

  Fjärrvärmen har funnits i Tomelilla sedan 1980-talet och har byggts ut i flera omgångar. Sedan många år tillbaka driver Solör Bioenergi fjärrvärmeanläggningen som förser villor, flerfamiljshus, verksamhets- och industrifastigheter med klimatsmart och hållbar värme. På fjärrvärmeanläggningen finns två biobränslepannor på 6 MegaWatt respektive 2 MegaWatt, som eldas med biobränsle kommer från lokala aktörer. Bränslet består främst av material som blir överskott inom skogsindustrin så som grenar, toppar och sågspån.

  I början av året startade byggnationen av ett nytt flerbostadshus i kvarteret Yxan Tomelilla som kommer bestå av 32 lägenheter fördelade på fyra våningar. Solör har fått uppdraget att leverera fjärrvärme till en beräknad leverans av 250 MWh per år. Eftersom stamledningen inte går förbi den nya fastigheten har en lösning arbetats fram där värmen leds in genom en överkoppling från grannfastigheten som sedan tidigare har fjärrvärme.

  De markarbeten som pågått under en tid är klara och nu har byggvärmen kopplats på. Därefter kommer leveransen av fjärrvärmen att öka vid inflyttningen som beräknas ske under första halvan av 2022.

  - Det är glädjande att vi fått förtroendet att leverera miljövänlig och hållbar värme till ännu en fastighet i Tomelilla. Samtidigt satsar vi stort i nya projekt vid produktionsanläggningen och jobbar tillsammans för hållbara lösningar för framtiden, säger Flemming Rasmussen, regionchef Solör Bioenergi Syd.

  För mer information kontakta:
  Flemming Rasmussen, regionchef Solör Bioenergi Syd, 070-313 62 34
  Anders Pettersson, VD Solör Bioenergi Fjärrvärme, 070-491 55 95
  Pär Westborg, marknadschef Solör Bioenergi, 076-777 76 72

  Läs mer

 • 2021-11-10

  Solör Bioenergi investerar i fjärrvärmen i Landvetter

  När det var dags för Stommes samfällighetsförening i Landvetter att se över och förnya sin värmelösning föll valet på att fortsätta med fjärrvärmen från Solör Bioenergi. Ett omodernt system, känsligt för störningar, kommer med start under hösten att byggas om till en helt ny lösning med ett sekundärt nät som kopplas på stamnätet i Landvetter. Från sommaren 2022 kommer de dryga 300 bostäderna i centrala Landvetter att få fortsatt värme från ett nytt modernt fjärrvärmenät.

  Solör Bioenergy Group är en ledande aktör inom förnybar energi baserad på trädbränslen med över 235 000 användare varje dag. Bolaget finns på 175 platser i framför allt Sverige och Norge där de producerar och distribuerar fjärrvärme, ånga och el till bostäder, företag, offentliga verksamheter och industrier. Verksamheten omfattar även energiåtervinning av impregnerat trä och produktion av biobränsle. Genom att ta tillvara på skogens resurser vill Solör bana väg för ett hållbart samhälle med minskade koldioxidutsläpp.

  Solör Bioenergi driver sedan 2014 fjärrvärmeanläggningen i centrala Landvetter. Värmeproduktionen i Landvetter omfattar totalt cirka 20 GWh per år, vilket motsvarar energin det går åt att värma upp 1000 medelstora villor. I fjärrvärmeanläggningen finns en biobränslepanna som eldas med biobränsle från lokala aktörer. Kunderna består av villor, flerfamiljsfastigheter, verksamhetsfastigheter och industrifastigheter.

  Samfällighetsföreningen Stommen i centrala Landvetter, med drygt 320 lägenheter och radhus, har haft fjärrvärme sedan 2003. När det nu var dags att se över och förnya värmelösningen gjorde föreningen en utredning och kom fram till att det bästa var att fortsätta med fjärrvärmen från Solör Bioenergi.

  - Fjärrvärme har fungerat bra och problemfritt under alla år och vi är väldigt nöjda med Solör Bioenergi som leverantör, säger Anders Nordstedt Boix, kassör i Stommens samfällighetsförening.

  Under hösten startar arbetet med en helt ny lösning för nätet, som kommer att pågå under flera etapper och vara klart till sommaren. Arbetet består i att en del av stamledningen i Landvetter och de interna ledningarna i området byts ut. Ett sekundärt nät byggs upp med undercentraler som ansluter till primärnätet. Värmen kommer att levereras via fem slingor framöver vilket gör systemet mindre känsligt för eventuella stopp.

  - Stommens samfällighetsförening är en stor kund till oss och vi är förstås nöjda med att de ger oss fortsatt förtroende att leverera miljövänlig värme, säger Nicklas Eld, regionchef Solör Bioenergi Väst.

  För mer information kontakta:
  Nicklas Eld, regionchef Solör Bioenergi Väst, 070-999 30 62
  Anders Pettersson, VD Solör Bioenergi Fjärrvärme, 070-491 55 95
  Pär Westborg, marknadschef Solör Bioenergi, 076-777 76 72

  Läs mer

 • 2021-10-22

  Solör Bioenergi satsar stort på fjärrvärmen i Alfta

  Under året har över en miljon kronor investerats i Solör Bioenergis fjärrvärmeanläggning i Alfta, väster om Bollnäs. Ett helt nytt styrsystem, för samkörning av de tre pannor som finns i nätet har installerats. Investeringen är ett steg i rätt riktning för att säkra en trygg och stabil leverans av fjärrvärme till kunderna.

  Solör Bioenergy Group är en ledande aktör inom förnybar energi baserad på trädbränslen med över 235 000 användare varje dag. Bolaget finns på 175 platser i framför allt Sverige och Norge där de producerar och distribuerar fjärrvärme, ånga och el till bostäder, företag, offentliga verksamheter och industrier. Verksamheten omfattar även energiåtervinning av impregnerat trä och produktion av biobränsle. Genom att ta tillvara på skogens resurser vill Solör bana väg för ett hållbart samhälle med minskade koldioxidutsläpp.

  Solör Bioenergi driver fjärrvärmeanläggningen i Alfta som förser villor, kontor, flerfamiljshus och industrier med klimatsmart värme. På fjärrvärmeanläggningen finns en modern biobränslepanna som eldas med biobränsle från lokala aktörer. Bränslet består framför allt av överskott inom skogsindustrin så som grenar, toppar och sågspån.

  Under året har en stor investering gjorts i att modernisera anläggningen för att säkra leveransen av fjärrvärme för framtiden. Ett nytt modernt styrsystem har installerats för att säkerställa att de tre pannorna som finns i fjärrvärmenätet körs optimerat. Detta kommer att göra leveransen betydligt säkrare framöver och minska risken för oplanerade avbrott.

  - Investeringen som vi gjort är ett steg i rätt riktning för att säkra en stabil leverans av fjärrvärme till våra kunder. Vi ser det som högsta prioritet att våra kunder är trygga med oss, säger Johan Nåbo-Tunströmer, regionchef Solör Bioenergi Nordöst.

  För mer information kontakta:
  Johan Nåbo-Tunströmer, regionchef Solör Bioenergi Nordöst, 070-313 62 34
  Anders Pettersson, VD Solör Bioenergi Fjärrvärme, 070-491 55 95
  Pär Westborg, marknadschef Solör Bioenergi, 076-777 76 72

  Läs mer

 • 2021-09-22

  Ny ringledning i Nora tryggar leveransen av fjärrvärme

  För att trygga leveransen av fjärrvärmen till kunderna i Nora har Solör Bioenergi investerat i en ombyggnation av fjärrvärmeledningarna i Nora. Med den nya ringledningen som nu står klar kommer leveransen av fjärrvärme oftare kunna fortgå även då delar av ledningen behöver stängas av vid exempelvis underhåll.

  Solör Bioenergy Group är en ledande aktör inom förnybar energi baserad på trädbränslen med över 235 000 användare varje dag. Bolaget finns på 171 platser i framför allt Sverige och Norge där de producerar och distribuerar fjärrvärme, ånga och el till bostäder, företag, offentliga verksamheter och industrier. Verksamheten omfattar även energiåtervinning av impregnerat trä och produktion av biobränsle. Genom att ta tillvara på skogens resurser vill Solör bana väg för ett hållbart samhälle med minskade koldioxidutsläpp.

  Solör Bioenergi driver sedan 2014 en fjärrvärmeanläggning i Nora. Här produceras fjärrvärme till kunderna i Nora som framför allt består av villor, flerfamiljshus och industrier där de största kunderna är Nora Bostäder, Melins Fastighetsförvaltning och Rutstaden AB.

  På anläggningen finns en biobränslepanna med kondensor, en pelletspanna och oljepannor som eldas med bioolja. Varje år produceras cirka 30 GWh värme i Nora av biobränsle i form av spån och flis som kommer från lokala leverantörer.

  I somras påbörjades arbetet med den nya ringledningen som sträcker sig runt de centrala delarna av Nora. Med den nya ledningen kan leveransen många gånger tryggas även om ledningen stängs av vid exempelvis underhåll.

  - För oss står leveransen till våra kunder i fokus. Även vid en avstängning på nätet ska kunderna få den värme som vi lovat att leverera. Därför känns investeringen med den nya ringledning som ett extra viktigt arbete för att nå dit, säger Nicklas Eld, regionchef Solör Bioenergi Väst.

  För mer information kontakta:
  Nicklas Eld, regionchef Solör Bioenergi Väst, 070-999 30 62
  Anders Pettersson, VD Solör Bioenergi Fjärrvärme, 070-491 55 95
  Pär Westborg, marknadschef Solör Bioenergi, 076-777 76 72

  Läs mer

 • 2021-08-06

  Solör Bioenergi växer vidare i Närke genom köp av Vretstorp Bioenergi

  Nu står det klart att Vretstorp Bioenergi säljer sin fjärrvärmeverksamhet till Solör Bioenergi. I och med köpet får Solör ansvaret för produktion och distribution av fjärrvärme till både större fastigheter och villor i Vretstorp, cirka fyra mil sydöst om Örebro. Solör Bioenergi, som arbetar lokalt på över 165 platser i Sverige och Norge, finns sedan tidigare i Örebro-trakten med fyra anläggningar.

  Solör Bioenergy Group är en ledande aktör inom förnybar energi baserad på trädbränslen med över 218 000 användare varje dag. Bolaget finns på 165 platser i framför allt Sverige och Norge där de producerar och distribuerar fjärrvärme, ånga och el till bostäder, företag, offentliga verksamheter och industrier. Verksamheten omfattar även energiåtervinning av impregnerat trä och produktion av biobränsle. Genom att ta tillvara på skogens resurser vill Solör bana väg för ett hållbart samhälle med minskade koldioxidutsläpp.

  Fjärrvärmeanläggningen, som finns på ett industriområde i Vretstorp, består av en biopanna på 1 megawatt, och en oljepanna på 1 megawatt som används som reserv och vid toppar. Varje år produceras 4 GWh med lokalt bränsle i form av virke som flisas på plats. Kunderna består av både kommunala fastighetsägare och privata villor i Vretstorp.

  Solör Bioenergi har sedan tidigare fyra anläggningar runt Örebro och ser köpet av fjärrvärmeverksamheten i Vretstorp som ett steg i rätt riktning för att expandera vidare.

  - Solör Bioenergi är en lokal aktör som värnar om den ort där vi verkar. Vi kommer att fortsätta leverera en stabil värme med hög kvalitet och driva anläggningen i Vretstorp i samma anda som Vretstorp Bioenergi gjort, säger Nicklas Eld, VD Solör Bioenergi Vretstorp AB.

  För mer information kontakta:
  Nicklas Eld, VD Solör Bioenergi Vretstorp AB, 070-999 30 62
  Anders Pettersson, VD Solör Bioenergi Fjärrvärme, 070-491 55 95
  Pär Westborg, marknadschef Solör Bioenergi, 076-777 76 72

  Läs mer

 • 2021-06-30

  Solör Bioenergy Group förvärvar framgångsrikt fjärrvärmeverksamhet från Veolia Nordic

  Solör Bioenergy Group meddelar att man framgångsrikt har förvärvat fjärrvärmeverksamheten i Sverige och Norge från Veolia Nordic. Förvärvet träder i kraft från och med idag.

  Förvärvet av Veolia Nordics verksamhet Utility Solutions omfattar energiproduktion samt drift och underhåll på flera platser i Sverige och Norge. Dessutom kommer Solör att ingå i drift- och underhåll verksamhet inom kommunal vatten- och avloppsrening. Dessa kombinerade aktiviteter kommer att komplettera Solörs erbjudande till kunderna.

  - Med detta förvärv fortsätter vi att genomföra vår definierade tillväxtstrategi inom miljövänlig och hållbar infrastruktur i Norden, säger Martinus Brandal, styrelseordförande och VD för Solör Bioenergy-gruppen. 

  - Förvärvet kommer att ytterligare stärka Solör Bioenergys position som en av de ledande leverantörerna av fjärrvärme- och infrastrukturtjänster i Sverige, säger Brandal.

  Energileveranserna i den förvärvade verksamheten uppgår till 180 GWh årligen.

  - Efter att ha kombinerat vår verksamhet tror vi att Solör ytterligare kan stärka sin relation till kommunala och industriella kunder, möta ökad efterfrågan på kombinerade infrastrukturtjänster bland kunderna och fortsätta att hjälpa kommunerna att upprätthålla och förbättra sin infrastruktur, säger Anders Pettersson, VD och COO Solör Bioenergy Group.  För ytterligare information, kontakta:
  Florian Raitner, CFO, Solör Bioenergy Group, +41 786 79 8844
  Anders Pettersson, VD & COO Solör Bioenergy Group, +46 70 491 5595

  Solör Bioenergy Group
  Solör Bioenergy Group är en ledande aktör inom förnybar energi baserad på trädbränslen med över 218 000 användare varje dag. Bolaget finns på 165 platser i framför allt Sverige och Norge där de producerar och distribuerar fjärrvärme, ånga och el till bostäder, företag, offentliga verksamheter och industrier. Verksamheten omfattar även energiåtervinning av impregnerat trä och produktion av biobränsle. Genom att ta tillvara på skogens resurser vill Solör bana väg för ett hållbart samhälle med minskade koldioxidutsläpp.

  Läs mer

 • 2021-06-30

  Solör Bioenergy Group successfully acquire District Heating business from Veolia Nordic

  Solör Bioenergy Group announced that it has successfully acquired the District Heating Business in Sweden and Norway from Veolia Nordic. The transaction enters into force as of today.

  The acquisition of Veolia Nordic´s Utility Solutions business includes the energy production and energy O&M business in several locations in Sweden and Norway. Moreover, Solör will enter O&M operations within municipal water and wastewater treatment. These combined activities will complete Solör´s offering to its customers.

  - With this acquisition, we continue to execute our defined growth strategy within environmental friendly and sustainable infrastructure in the Nordics, says Martinus Brandal, Chairman & CEO of Solör Bioenergy Group. 

  – The acquisition will further strengthen Solör Bioenergy's position as one of the leading providers of district heating and infrastructure services in Sweden, says Brandal.

  The energy deliveries in the acquired business amount to 180 GWh annually.

  - After combining our operations, we believe that Solör can further strengthen its relationship with municipal and industrial customers, meet increased demand for combined infrastructure services among customers and continue to assist municipalities in maintaining and improving their infrastructure asset base, says Anders Pettersson, Managing Director and COO Solör Bioenergy Group.


  For further information, contact:
  Florian Raitner, CFO, Solör Bioenergy Group, +41 786 79 8844
  Anders Pettersson, Managing Director & COO Solör Bioenergy Group, +46 70 491 5595


  Solör Bioenergy Group
  Solör Bioenergy Group, is a leading player in renewable energy based on wood fuels with over 200,000 users every day. The company is located at 182 sites, primarily in Sweden and Norway, where they produce and distribute district heating, steam and electricity to homes, companies, public enterprises and industries. In total, Solör is active in 82 municipalities in Sweden. The business also includes energy recovery of impregnated wood and production of biofuel. By making use of the forest's resources, Solör wants to make way for a sustainable society with reduced carbon dioxide emissions.

  Läs mer

 • 2021-06-29

  Ny tvätthall i Sjöbo med klimatsmart uppvärmning

  När Ommadalstvätten skulle starta igång sin verksamhet med en helt ny tvätthall längs med väg 13 i Sjöbo föll valet av värmeleverantör på Solör Bioenergi. Fjärrvärmeanläggningen i Sjöbo, som levererar värme till villor, flerfamiljsfastigheter, verksamhetsfastigheter och industrifastigheter, ligger granne med tvätthallen som nu drivs av klimatsmart värme.

  Solör Bioenergy Group är en ledande aktör inom förnybar energi baserad på trädbränslen med över 218 000 användare varje dag. Bolaget finns på 165 platser i framför allt Sverige och Norge där de producerar och distribuerar fjärrvärme, ånga och el till bostäder, företag, offentliga verksamheter och industrier. Verksamheten omfattar även energiåtervinning av impregnerat trä och produktion av biobränsle. Genom att ta tillvara på skogens resurser vill Solör bana väg för ett hållbart samhälle med minskade koldioxidutsläpp.

  Solörs kunder i Sjöbo, som består av villor, flerfamiljsfastigheter, verksamhetsfastigheter och industrifastigheter, får sin värme från produktionsanläggning på Eldaren 1 i Sjöbo. Anläggningen består av en biobränslepanna med en effekt av 6 MW som eldas med biobränslet från lokala aktörer i form av bland annat grenar, toppar och sågspån.

  För Ommadalstvätten har Solör dragit fram en ny ledning till hallen som kopplades på under december förra året. Den totala värmeförbrukningen beräknas uppgå till 40 MWh per år.

  - Vi är jättenöjda med leveransen av värmen. Det var lätt att koppla på eftersom fjärrvärmeanläggningen är granne med oss, säger ägaren av Ommadalstvätten Lars Hallgren.

  - Vi är stolta över att ännu en gång få förtroendet att leverera en klimatsmart värme till en ny kund i ett av våra fjärrvärmenät. Det känns väldigt motiverande att kunna erbjuda våra kunder en långsiktig hållbar lösning med förnybart bränsle och vi välkomnar alla nya kunder med lokal närvaro och mycket engagemang, säger Flemming Rasmussen, regionchef Solör Bioenergi Syd.

  För mer information kontakta:
  Anders Pettersson, VD Solör Bioenergi Fjärrvärme, 070-491 55 95
  Pär Westborg, marknadschef Solör Bioenergi, 076-777 76 72
  Flemming Rasmussen, regionchef Solör Bioenergi Syd, 070-313 62 34

  Läs mer

 • 2021-06-07

  Moa hjälper Solör att arbeta än mer klimatsmart i Vilhelmina

  För Solör Bioenergi är energieffektivisering och klimatsmarta lösningar viktiga delar i bolagets utveckling. Sedan i slutet av förra året är en ny elturbin, som fått namnet Moa, igång på fjärrvärmeanläggningen i Vilhelmina. Det innebär att anläggningen näst intill är självförsörjande på el genom att använda hetvatten från fjärrvärmeproduktionen.

  Solör Bioenergy Group är en ledande aktör inom förnybar energi baserad på trädbränslen med över 218 000 användare varje dag. Bolaget finns på 165 platser i framför allt Sverige och Norge där de producerar och distribuerar fjärrvärme, ånga och el till bostäder, företag, offentliga verksamheter och industrier. Verksamheten omfattar även energiåtervinning av impregnerat trä och produktion av biobränsle. Genom att ta tillvara på skogens resurser vill Solör bana väg för ett hållbart samhälle med minskade koldioxidutsläpp.

  Fjärrvärmen i Vilhelmina byggdes ut under 1980 talet av kommunen vid det närliggande sågverket och Solör Bioenergi tog över verksamheten under 2014. Varje år levererar anläggningen 40GWh till kommunen, industrier, hyresbostäder och villor.

  Vanligtvis behövs vatten göras om till ånga, som i sin tur driver en turbin, för att kunna producera el. Den ORC-turbin från Againity som nu är igång använder istället ett delflöde av hetvattnet från pannan och omvandlar detta till el för lokal användning.

  Enligt traditionen får turbiner och generatorer ett namn utifrån namnsdagen den dagen som den installeras, i detta fall Moa som har namnsdag den 18 november.

  - Vi har nu haft en period att trimma in turbinen och vi ser att det fungerar väl. Vår målsättning är att vi ska bli självförsörjande på el i anläggningen och vi är på god väg. Under de kalla perioderna behöver vi köpa en del el, men under övriga delar av året levereras överskottet ut på nätet, säger Tore Sundqvist, regionchef Norr Solör Bioenergi AB.

  ORC-turbinen är den andra installationen av elturbin som görs inom Solör Bioenergis fjärrvärmeverksamhet, där även fjärrvärmeanläggningarna i Flen, Tomelilla och Svenljunga har ORC-turbiner som är igång.

  Energieffektivisering är en viktig del i Solör Bioenergis arbete och bolaget arbetar kontinuerligt med att spara energi i anläggningarna genom att öka verkningsgrader och minska förluster.


  - Det är återigen roligt att vi tar kontinuerliga steg för att öka fjärrvärmens klimatnytta, säger Anders Pettersson, VD Solör Bioenergi Fjärrvärme.

  För mer information kontakta:
  Anders Pettersson, VD Solör Bioenergi Fjärrvärme, 070-491 55 95
  Tore Sundqvist, regionchef Norr Solör Bioenergi AB, 070-223 42 13
  Pär Westborg, marknadschef Solör Bioenergi, 076-777 76 72

  Läs mer

 • 2021-04-19

  Fjärrvärmen breder ut sig i Landvetter

  Under de senaste åren har fjärrvärmen kraftigt expanderat i Landvetter. Senast i raden av projekt där Solör Bioenergi levererar klimatsmart värme är det nybyggda området Landevi gårdar i centrala Landvetter. Och Solör ser en stor potential att kunna leverera klimatsmart värme till ännu fler.

  Solör Bioenergy Group är en ledande aktör inom förnybar energi baserad på trädbränslen med över 218 000 användare varje dag. Bolaget finns på 165 platser i framför allt Sverige och Norge där de producerar och distribuerar fjärrvärme, ånga och el till bostäder, företag, offentliga verksamheter och industrier. Verksamheten omfattar även energiåtervinning av impregnerat trä och produktion av biobränsle. Genom att ta tillvara på skogens resurser vill Solör bana väg för ett hållbart samhälle med minskade koldioxidutsläpp.

  Det närmar sig inflyttning för de första hyresgästerna i Landevi gårdar, den senaste i raden av nya bostäder i Landvetter. Totalt rör det sig om fyra hus med 102 hyresrätter.

  För värmeleveranser står Solör Bioenergi, som är etablerade i Landvetter sedan 2014. Förutom att förse Landevi gårdar med fjärrvärme får även villor, andra flerfamiljsfastigheter, verksamhetsfastigheter och industrifastigheter fjärrvärme från anläggningen som ligger i närheten.

  - Landvetter är expansivt och fler byggnationer är på gång. Vi ser en potential i att kunna växa i Landvetter och leverera framtidens värme till fler, säger Nicklas Eld, regionchef Solör Bioenergi Väst. Värmeproduktionen i Landvetter omfattar totalt cirka 20 GWh per år, vilket motsvarar energin det går åt att värma upp 1000 medelstora villor. I fjärrvärmeanläggningen finns en biobränslepanna som eldas med biobränsle från lokala aktörer.

  En ny ledning har dragits i marken till det nya området och redan i höstas kopplades fjärrvärmen på, då i form av byggvärme. Sedan en tid tillbaka har alla fastigheter fjärrvärme och är nu i vår redo att ta emot de första hyresgästerna.

  - Återigen kan jag konstatera att det är fantastiskt att vi kan växa organiskt inom våra orter. För vår tillväxtstrategi är det viktigt att få möjlighet att leverera förnybar värme till så många som möjligt i de orter som vi driver fjärrvärme i. En viktig faktor i den lokala tillväxten är den lokala kompentensen som vi har i Mölnlycke och Landvetter, säger Anders Pettersson VD Solör Bioenergi Fjärrvärme.

  För mer information kontakta:
  Anders Pettersson, VD Solör Bioenergi Fjärrvärme, 070-491 55 95
  Nicklas Eld, regionchef Solör Bioenergi Väst, 070-999 30 62
  Pär Westborg, marknadschef Solör Bioenergi, 076-777 76 72

  Läs mer

 • 2021-04-07

  Solör Bioenergy Group successfully acquire district heating and fiber network in Falbygdens Energi AB from Nordion Energi

  Solör Bioenergy Group announced today that it has successfully acquired Falbygdens Energi AB from Nordion Energi. The deal, which includes district heating and the fiber network in Falköping, enters into force during May 2021. The electricity network operations in Falköping and the surrounding area continue to be owned and operated by Nordion Energi.

  The acquisition of Falbygdens Energi AB means that Solör Bioenergy Group acquire the entire company, including district heating and the fiber network in the towns of Falköping, Stenstorp and Floby in Västra Götaland. The business will be run under the Solör brand. The electricity network, which remains with Nordion Energi, continues under the Falbygdens Energi brand.

  - With this acquisition, we continue to execute our defined growth strategy within renewable district heating in the Nordics”, says Martinus Brandal, Chairman & CEO of Solör Bioenergy group. - The acquisition will further strengthen Solör Bioenergy's position as one of the leading providers of district heating in Sweden.

  The production of district heating in Falbygdens Energi amounts to 160 GWh energy annually, which includes district heating, steam and electricity and is marked according to Swedish environmental standards, “Good Environmental Choice.”

  - We are very pleased to be able to realize this acquisition, which is a proof of our growth strategy. Solör has followed the company for a long time and being able to complete the acquisition together with Nordion feels fantastic. The company has good expertise that will be useful for the entire Solör Group, says Anders Pettersson, Managing Director & COO Solör Bioenergy Group.

  - For Nordion Energi, the deal means that we continue to build an energy group with a sustainable and flexible offering, prepared for the future. We look forward to developing the electricity network business in Falköping and the surrounding area and being a strong partner to our customers, says Hans Kreisel, CEO Nordion Energi.

  For further information, contact:

  Martinus Brandal, Chairman & CEO, Solör Bioenergy Group, +47 916 30 060
  Florian Raitner, CFO, Solör Bioenergy Group, +41 786 79 8844
  Anders Pettersson, Managing Director & COO Solör Bioenergy Group, +46 70 491 5595
  Hans Kreisel, CEO Nordion Energi, +46 722 175 821

  Solör Bioenergy Group

  Solör Bioenergy Group, is a leading player in renewable energy based on wood fuels with over 200,000 users every day. The company is located at 165 sites, primarily in Sweden and Norway, where they produce and distribute district heating, steam and electricity to homes, companies, public enterprises and industries. The business also includes energy recovery of impregnated wood and production of biofuel. By making use of the forest's resources, Solör wants to make way for a sustainable society with reduced carbon dioxide emissions.

  Nordion Energi

  Nordion Energi is specialized in energy infrastructure. Their goal is to drive the energy transition towards a society with 100% green energy. The group consists of Weum and Swedegas, which own and operate infrastructure for gas in southwest Sweden, and Falbygdens Energi, which supplies electricity to customers in Falköping and the surrounding area. Together, they have 40,000 customers in industry, companies, energy companies, commercial properties and private households.

  For more information, read at: www.nordionenergi.se

  Läs mer

 • 2021-04-07

  Solör Bioenergy förvärvar framgångsrikt fjärrvärme och stadsnät i Falbygdens Energi AB av Nordion Energi

  Solör Bioenergy Group meddelade idag att de gör ett framgångsrikt förvärv i Falbygdens Energi AB av Nordion Energi. Affären, som omfattar fjärrvärmen och fibernätet, träder i kraft under maj 2021. Elnätsverksamheten i Falköping med omnejd ägs och drivs vidare av Nordion Energi.

  Köpet av Falbygdens Energi AB innebär att Solör Bioenergy Group köper hela bolaget, vilket omfattar fjärrvärmen och fibernätet i orterna Falköping, Stenstorp och Floby i Västra Götaland. Verksamheten kommer att drivas under varumärket Solör. Elnätet, som stannar kvar hos Nordion Energi, fortsätter under varumärket Falbygdens Energi.

  - Med detta förvärv fortsätter vi att genomföra vår definierade tillväxtstrategi inom förnybar fjärrvärme i Norden, säger Martinus Brandal, styrelseordförande och koncernchef för Solör Bioenergy Group. - Förvärvet kommer att stärka Solör Bioenergis position ytterligare som en av de ledande leverantörerna av fjärrvärme i Sverige.

  Produktionen av fjärrvärme inom Falbygdens Energi uppgår årligen till 160 GWh energi som omfattar fjärrvärme, ånga och el och är märkt enligt svensk miljöstandard, Bra miljöval.

  - Vi är väldigt glada att kunna genomföra detta förvärv som är ett bevis på vår tillväxtstrategi. Solör har följt bolaget under en lång tid och att nu kunna tillsammans med Nordion genomföra förvärvet känns fantastiskt. Bolaget har en bra kompetens som kommer att vara nyttig för hela Solör-koncernen, säger Anders Pettersson, VD & COO Solör Bioenergy.

  - För Nordion Energis del innebär affären att vi fortsätter att bygga en energikoncern med ett hållbart och flexibelt erbjudande, rustat för framtiden. Vi ser fram emot att utveckla verksamheten inom elnät i Falköping med omnejd och vara en stark partner till våra kunder, säger Hans Kreisel, VD Nordion Energi.

  För mer information kontakta:
  Martinus Brandal, styrelseordförande och koncernchef Solör Bioenergy Group, +47 916 30 060
  Florian Raitner, CFO, Solör Bioenergy Group, +41 786 79 8844
  Anders Pettersson,VD & COO Solör Bioenergi Holding AB, +4670 491 55 95
  Hans Kreisel, VD Nordion Energi, +46 722 175 821

  Solör Bioenergi Group

  Solör Bioenergy Group, som är en del av Solör Bioenergi Holding AB, är en ledande aktör inom förnybar energi baserad på trädbränslen med över 200 000 användare varje dag. Bolaget finns på 165 platser i framför allt Sverige och Norge där de producerar och distribuerar fjärrvärme, ånga och el till bostäder, företag, offentliga verksamheter och industrier. Verksamheten omfattar även energiåtervinning av impregnerat trä och produktion av biobränsle. Genom att ta tillvara på skogens resurser vill Solör bana väg för ett hållbart samhälle med minskade koldioxidutsläpp.

  Nordion Energi

  Nordion Energi är specialiserade på energiinfrastruktur. Deras mål är att driva energiomställningen mot ett samhälle med 100% grön energi. Koncernen består av Weum och Swedegas, som äger och driver infrastruktur för gas i sydvästra Sverige, samt Falbygdens Energi som levererar el till kunder i Falköping med omnejd. Tillsammans har de 40 000 kunder inom industri, företag, energibolag, kommersiella fastigheter och privata hushåll.

  För mer information, läs mer på: www.nordionenergi.se

  Läs mer

 • 2021-03-23

  Solör Bioenergi med i satsningen på fjärrvärme i Ekerö

  Fjärrvärmen på Ekerö har varit igång sedan november 2020 och byggs nu ut i snabb takt. Ekerö Solör Bioenergi AB, som ägs av Solör Bioenergi koncernen och Ekerö kommun (35%), står för leveransen av klimatvänlig fjärrvärme till fastigheter i kommunen. Under våren kommer en skola och ett äldreboende kopplas på fjärrvärmenätet och i nästa steg påbörjas markarbetet till det nya badhuset som beräknas stå klart i början av 2023.

  Solör Bioenergy Group är en ledande aktör inom förnybar energi baserad på trädbränslen med över 200 000 användare varje dag. Bolaget finns på 155 platser i framför allt Sverige och Norge där de producerar och distribuerar fjärrvärme, ånga och el till bostäder, företag, offentliga verksamheter och industrier. Verksamheten omfattar även energiåtervinning av impregnerat trä och produktion av biobränsle. Genom att tillvarata skogens resurser vill Solör bana väg för ett hållbart samhälle med minskade koldioxidutsläpp.

  På Ekerö levereras fjärrvärme sedan 2020 till framför allt kommunens fastigheter i form av bland annat skolor och vårdcentraler. Utöver detta finns också några bostadsrättsföreningar som valt fjärrvärme. Utbygganden är kraftig och fler anslutningar är på gång.

  - Arbete pågår för att under våren koppla på fjärrvärmen till en skola och ett äldreboende. Efter det är det dags att börja gräva nya ledningar för det nya badhuset som ska stå klart i början av 2023. Vi är mitt i en väldigt expansiv fas, säger Jan Lindkvist, VD Ekerö Solör Bioenergi AB.

  I fjärrvärmeanläggningen, som ligger i Brygga industriområde, finns två biobränslepannor som eldas med rester från skogsindustrin från öarna runt omkring Ekerö. Pannorna är toppmoderna och uppfyller alla kommande krav på bland annat hantering av stoft.

  Den förväntade leveransen från fjärrvärmeanläggningen är 20 GWh under 2022, vilket motsvarar energin det går åt att värma upp 1 000 medelstora villor. Leveransen förväntas öka succesivt och vara uppe i 35 GWh år 2030.

  Nytt namn och ny styrelse för fjärrvärmebolaget

  Vid senaste styrelsemötet som ägde rum den 23 mars fick bolaget, som funnits sedan 2019, nytt namn i form av Ekerö Solör Bioenergi AB. I samband med namnbytet valdes en ny styrelse bestående av

  Lars Strömberg, styrelseordförande
  Adam Reuterskiöld, kommunalråd (M) Ekerö kommun, styrelseledamot
  Hanna Svensson, oppositionsråd (S) Ekerö kommun, styrelseledamot
  Tommie Eriksson, miljö- och stadsbyggnadschef Ekerö kommun, suppleant
  Anders Pettersson, VD Solör Bioenergi Holding AB, styrelseledamot
  Florian Raitner, CFO Solör Bioenergi Holding AB, styrelseledamot
  Sten Bergman, Teknisk chef Solör Bioenergi Holding AB, suppleant

  Ekerö Solör Bioenergi AB är ett bolag som till 65% procent ägs av Solör Bioenergi och där Ekerö kommun äger resterande del.

  - Jag tycker det är fantastiskt roligt för Solör Bioenergi att tillsammans med Ekerö kommun göra denna resa att bygga ett helt nytt hållbart fjärrvärmesystem som bygger på förnybar energi. Detta är också åter ett bevis på den tillväxtstrategi vi har i koncernen säger Anders Pettersson VD Solör Bioenergi Holding AB.


  För mer information kontakta:

  Anders Pettersson, VD Solör Bioenergi Fjärrvärme, 070-491 55 95
  Jan Lindkvist, VD Ekerö Solör Bioenergi AB, 070-243 03 99
  Pär Westborg, marknadschef Solör Bioenergi, 076-777 76 72

  Läs mer

 • 2021-03-11

  Solör Bioenergi fortsätter växa genom köp av fjärrvärmeanläggningar i Uppsala kommun

  Nu är det klart att Solör Bioenergi köper fem fjärrvärmeanläggningar i Uppsala kommun av Bionär Närvärme AB. Köpet, som är ett led i bolagets tillväxtstrategi, innebär att Solör nu ansvarar för fjärrvärmeleveranser till flera offentliga byggnader, flerfamiljshus och villor i Uppsala kommun.

  Solör Bioenergy Group är en ledande aktör inom förnybar energi baserad på trädbränslen med över 200 000 användare varje dag. Bolaget finns på 155 platser i framför allt Sverige och Norge där de producerar och distribuerar fjärrvärme, ånga och el till bostäder, företag, offentliga verksamheter och industrier. Verksamheten omfattar även energiåtervinning av impregnerat trä och produktion av biobränsle. Genom att ta tillvara på skogens resurser vill Solör bana väg för ett hållbart samhälle med minskade koldioxidutsläpp.

  De anläggningar som Solör nu förvärvar av Bionär Närvärme AB ligger i Bälinge, Björklinge, Gåvsta, Vattholma och Vänge. Varje år levereras drygt 7 GWh värme från anläggningarna till fastigheter i Uppsala kommun, vilket motsvarar energin det går åt att värma upp cirka 350 medelstora villor. Kunderna består av offentliga byggnader, flerfamiljshus och villor, där Uppsala kommun är en av de större kunderna.

  - Vi är väldigt trygga med att Solör Bioenergi köper dessa fem anläggningar i Uppsala. Det är ett bolag som arbetar långsiktigt och vi känner att de kommer ta väl hand om kunderna, säger Anders Malmström, VD Bionär Närvärme AB.

  På fyra av de fem anläggningarna finns en pelletspanna som har en effekt på mellan 500 och 750 kW styck. För anläggningen i Björklinge kommer värmen från Setra sågverk. Anläggningarna är i stort sett koldioxidneutrala, då fossilt bränsle endast används som reserv vid underhåll.

  - Vi kommer att fortsätta driva anläggningarna i samma anda som Bionär gjort och leverera energi på samma förtjänstfulla sätt, säger Johan Lagerqvist, affärsansvarig Energi på Solör Värme.

  Uppsala är en region med stor tillväxt och för Solörs del är köpet helt i linje med den strategi som finns för bolagets expansion.

  - Solör har en uttalad strategi om tillväxt, vilket förutom uppköp även sker genom utbyggnad av koncernens fjärrvärmenät och konvertering av nya kunders värme- och ånganläggningar. En del i strategin gäller även helhetsomfattande driftuppdrag hos befintliga värmeanläggningar, säger Anders Pettersson, VD Solör Bioenergi Fjärrvärme.

  För mer information kontakta:
  Anders Pettersson, VD Solör Bioenergi Fjärrvärme, 070-491 55 95
  Pär Westborg, marknadschef Solör Bioenergi, 076-777 76 72
  Johan Lagerqvist, affärsansvarig Energi på Solör Värme, 072-243 29 25
  Anders Malmström, VD Bionär Närvärme AB, 026-172666

  Läs mer

 • 2021-02-10

  Solör satsar i Nora och levererar fossilfri fjärrvärme

  Sedan sommaren 2014 har Solör Bioenergi Fjärrvärme AB producerat fjärrvärme till kunderna i Nora. Efterfrågan på värme har ökat stadigt sedan dess. Nu har Solör tagit hållbarhetsfrågan ett steg länge genom att den fjärrvärme som levereras i Nora nu är helt fossilfri.

  Solör Bioenergy Group är en ledande aktör inom förnybar energi baserad på trädbränslen med 195 000 användare varje dag. Bolaget finns på 150 platser i framför allt Sverige och Norge där de producerar och distribuerar fjärrvärme, ånga och el till bostäder, företag, offentliga verksamheter och industrier. Verksamheten omfattar även energiåtervinning av impregnerat trä och produktion av biobränsle. Genom att ta tillvara på skogens resurser vill Solör bana väg för ett hållbart samhälle med minskade koldioxidutsläpp.

  Solör Bioenergi driver sedan början av 2014 en fjärrvärmeanläggning i Nora. Här produceras fjärrvärme till kunderna i Nora som framför allt består av villor, flerfamiljshus och industrier.De största kunderna är Nora Bostäder, Melins Fastighetsförvaltning och Rutstaden AB.

  På anläggningen finns en biobränslepanna med kondensor, en pelletspanna och oljepannor som numera eldas med bioolja.

  - Produktionen i Nora omfattar cirka 30 GWh per år och bränslet består främst av biobränslen från lokala aktörer i form av spån och flis. När det är kallare än – 14 grader spetsar vi med bioolja, säger Mattias Göransson, anläggningsansvarig i Nora.

  Att förbränningen sker med biobränslen ger många fördelar. Den koldioxid som släpps ut ger inget extra nettotillskott av växthusgaser till atmosfären och påverkar därför inte jordens ändliga resurser.

  - Framöver har vi planer på att installera en turbin, likt den vi har på andra av våra orter. Därmed kan vi bli självförsörjande på den el vi själva förbrukar, säger Nicklas Eld, regionchef Solör Bioenergi Väst.

  - Det byggs i Nora och vi vill gärna vara med i den utbyggnaden och erbjuda nya kunder fjärrvärme. Vi ser att kraven från kunderna ökar, därför är vi stolta över att vi numera enbart levererar fossilfritt i Nora. Dit vi inte når med vår fjärrvärmekulvert har vi våra närvärmelösningar som erbjuder kunderna andra energilösningar, säger Nicklas.

  För mer information kontakta:
  Nicklas Eld, regionchef Solör Bioenergi Väst, 070 –999 30 62
  Anders Pettersson, VD Solör Bioenergi Fjärrvärme, 070-491 55 95
  Pär Westborg, marknadschef Solör Bioenergi, 076-777 76 72

  Läs mer

 • 2021-01-28

  Solör Bioenergi med i uppstarten av sågverket i Kalix

  Sedan någon månad tillbaka är sågverket i Kalix, som drivs av Rolfs Såg & Hyvleri AB, åter igång efter att stått still under drygt ett år. För leveransen av värmen står nu Solör Bioenergi, som förser sågverket med fjärrvärme baserad på rester från den lokala skogsindustrin.

  Solör Bioenergy Group är en ledande aktör inom förnybar energi baserad på trädbränslen med 195 000 användare varje dag. Bolaget finns på 150 platser i framför allt Sverige och Norge där de producerar och distribuerar fjärrvärme, ånga och el till bostäder, företag, offentliga verksamheter och industrier. Verksamheten omfattar även energiåtervinning av impregnerat trä och produktion av biobränsle. Genom att ta tillvara på skogens resurser vill Solör bana väg för ett hållbart samhälle med minskade koldioxidutsläpp.

  När det var dags att starta igång sågverket i Kalix igen i december förra året, efter att det stått still under några år, gjordes detta med Solör Bioenergi som leverantör av värme. Solörs fjärrvärmeanläggning, som ligger i utkanten av Kalix tätort, förser idag cirka 550 fastigheter med klimatvänlig värme, varav mer än hälften är villor.

  - Kalix är en ort som växer och vi på Solör bygger ständigt ut vår verksamhet för att möta behovet. Vi får löpande nya kunder som väljer hållbar, biobaserad värme, vilket är fantastiskt, säger Johan Nåbo-Tunströmer, regionchef Solör Bioenergi Nordöst.

  Värmebehovet från sågverket beräknas till mellan 20 och 25 GWh under det första året, vilket är cirka en tredjedel av den tidigare totala fjärrvärmeleveransen i Kalix. Leveransen av värme till sågverket förväntas öka under nästa år.

  - Värme utgör en vital del för ett sågverk. Tack vara ett gott samarbete med Solör Bioenergi har en snabb uppstart möjliggjorts. En start som innebär stora möjligheter att utveckla verksamheten på Rolfs Såg & Hyvleri AB. Men också en start som innebär nya arbetstillfällen i Kalix kommun och Region Norrbotten. Resan har börjat - och vi ser fram emot att ha Solör Bioenergi som en ”resepartner”, säger Paul Björnsson, VD på Rolfs Såg & Hyvleri.

  Under de närmsta åren kommer dagens biobränslepanna att bytas ut mot en mer modern, för att öka effektiviteten och leveranssäkerheten. Med Rolfs Såg & Hyvleri AB som ny kund blir det än mer aktuellt att genomföra dessa planer.

  - Vi är tacksamma över att sågverket valt Solör Bioenergi som leverantör och vi kommer göra allt vi kan för att leverera en stabil värme med hög kvalitet. Vi ser hoppfullt på framtiden och investerar i anläggningen för att kunna blir än mer resurseffektiva och hållbara, säger Johan.

  För mer information kontakta:
  Anders Pettersson, VD Solör Bioenergi Fjärrvärme, 070-491 55 95
  Johan Nåbo-Tunströmer, regionchef Solör Bioenergi Nordöst, 072-241 88 56
  Pär Westborg, marknadschef Solör Bioenergi, 076-777 76 72
  Paul Björnsson, VD Rolfs Såg & Hyvleri AB, 070-237 77 59

  Läs mer

 • 2020-12-09

  Fjärrvärmen sprider sig i Mölnlycke

  Sedan någon månad tillbaka levererar Solör Bioenergi fjärrvärme märkt med Bra miljöval till Djupedalskolan i Mölnlycke. Detta är det senaste i raden av utbyggnationer av fjärrvärmen i Mölnlycke. Orten är i en expansiv fas och möjligheterna till att fjärrvärmen kan byggas ut ytterligare är stora.


  Solör Bioenergy Group är en ledande aktör inom förnybar energi baserad på trädbränslen med 195 000 användare varje dag. Bolaget finns på 150 platser i framför allt Sverige och Norge där de producerar och distribuerar fjärrvärme, ånga och el till bostäder, företag, offentliga verksamheter och industrier. Verksamheten omfattar även energiåtervinning av impregnerat trä och produktion av biobränsle. Genom att ta tillvara på skogens resurser vill Solör bana väg för ett hållbart samhälle med minskade koldioxidutsläpp.

  Fjärrvärmekunderna i Mölnlycke består av villor, flerfamiljsfastigheter, verksamhetsfastigheter och industrifastigheter. Bland de större kunderna finns Härryda kommun och bostadsbolaget Förbo AB samt fastighetsbolaget Wallenstam.

  Varje år levereras cirka 44 GWhvärme från produktionsanläggningen i Solsten ut till fastigheter runt om i Mölnlycke. På anläggningen finns en biobränslepanna som eldas med överskott från den lokala skogsindustrin i form av trädbränslen. Här finns också en biooljepanna samt en oljepanna som spets- och reservkapacitet.

  Arbetet med att koppla på fjärrvärme på Djupedalskolan började i våras. Efter att ha grävt en ny anslutning till skolan kunde fjärrvärmen kopplas på under november.

  - Mölnlycke är ett mycket expansivt område och vi är förstås väldigt positiva till att kommunen väljer att ansluta fler fastigheter till fjärrvärme. Utsikterna framåt ser goda ut för att vi på Solör ska kunna bidra till att en hållbar energiförsörjning om ännu fler områden byggs med fjärrvärme som energikälla, säger Nicklas Eld, regionchef Solör Bioenergi Väst.

  Fjärrvärmen i Mölnlycke är märkt med naturskyddsföreningens Bra Miljöval, vilket är ett kvitto på att fjärrvärmeproduktionen bland annat inte sker på bekostnad av biologisk mångfald.

  - Vi var i behov av att renovera Djupedalskolans värmeproduktion och då var fjärrvärme det bästa alternativet för att snabbt och effektivt lösa vårt behov. Vi har haft ett mycket bra samarbete med Solör när det gäller planering och utförande av grävning samt förläggning av kulverten till skolan, säger Anders Johansson, projektledare på Teknik- och förvaltningsstöd inom Härryda kommun.

  - Solör Bioenergi har under de senaste 10 åren vuxit starkt genom förvärv men det är minst lika viktigt att agera lokalt och växa inom befintlig verksamhet. Arbetet som görs i Mölnlycke visar hur viktigt denna organiska tillväxt, på ett miljömässigt uthålligt sätt, är för oss, säger Anders Pettersson, VD Solör Bioenergi Fjärrvärme.

  För mer information kontakta:
  Anders Pettersson, VD Solör Bioenergi Fjärrvärme, 070-491 55 95
  Nicklas Eld, regionchef Solör Bioenergi Väst, 070 –999 30 62
  Pär Westborg, marknadschef Solör Bioenergi, 076-777 76 72

  Läs mer

 • 2020-11-25

  Satsning på hållbar fjärrvärme i Gnesta

  Solör Bioenergi fortsätter att driva frågan om en hållbar och fossilfri energiförsörjning vidare. En av satsningarna som gjorts den senaste tiden är att förse fjärrvärmeanläggningen i Gnesta med solceller, vilket innebär att en del av anläggningens behov av el produceras på plats. Satsningen har varit lyckad och nu ser Solör möjligheten att fler anläggningar förses med solceller.

  Solör Bioenergy Group är en ledande aktör inom förnybar energi baserad på trädbränslen med 195 000 användare varje dag. Bolaget finns på 150 platser i framför allt Sverige och Norge där de producerar och distribuerar fjärrvärme, ånga och el till bostäder, företag, offentliga verksamheter och industrier. Verksamheten omfattar även energiåtervinning av impregnerat trä och produktion av biobränsle. Genom att ta tillvara på skogens resurser vill Solör bana väg för ett hållbart samhälle med minskade koldioxidutsläpp.

  Fjärrvärmen i Gnesta har varit igång sedan början av 2000-talet och producerar årligen ca 25 GWh till framför allt villor, flerfamiljshus och industrier. På anläggningen finns två biobränslepannor som eldas med överskott från den lokala skogsindustrin i form av sågspån, skogsflis och bark.

  Sedan i somras finns nu solceller på anläggningens tak, som producerar en del av den el som behövs. Sett över hela året beräknas ungefär 25 procent av elförbrukningen kunna förses med de egna solcellerna. Under sommaren blev det däremot ett överskott och en del av elen kunde säljas.

  - Installationen av solceller är ett projekt i vår strävan mot en hållbar och fossilfri energiförsörjning. Satsningen på solel i Gnesta är ett steg i rätt riktning och vi ser nu över vilka andra anläggningar som skulle kunna följa efter, säger Jan Lindkvist, regionchef Solör Bioenergi Öst.

  Målet är att fjärrvärmeanläggningen i Gnesta ska bli helt fossilfri inom ett par år. En del i detta är att dagens oljepanna, som används vid tillfälliga toppar och som reserv vid underhåll, byts ut till en panna för bioolja.

  - Gnesta är en ort som växer kraftigt tack vare inpendlingen till Stockholm. Vi har under de senaste åren växt kraftigt då fler fastigheter kopplas in på fjärrvärmenätet. Utvecklingen går i samma riktning och Solör Bioenergi fortsätter att vara en möjliggörare för kommunens expansion, säger Jan.

  - Solör Bioenergi jobbar kontinuerligt med energieffektivisering och förbättringar av vår verksamhet. Detta är vårt första solcellsprojekt och det ska bli intressant och spännande att följa utvecklingen av projektet i Gnesta. Förhoppningsvis kan vi ta liknande steg i flera fjärrvärmeorter, säger Anders Pettersson, VD Solör Bioenergi Fjärrvärme.

  För mer information kontakta:
  Anders Pettersson, VD Solör Bioenergi Fjärrvärme, 070-491 55 95
  Jan Lindkvist, regionchef Solör Bioenergi Öst AB, 070-243 03 99
  Pär Westborg, marknadschef Solör Bioenergi, 076-777 76 72

  Läs mer

 • 2020-10-14

  Solör Bioenergi satsar vidare på klimatsmarta energilösningar

  Nu satsar Solör Bioenergi vidare på energieffektivisering och installerar en elturbin på fjärrvärmeanläggningen i Svenljunga. Tack vare elturbinen kommer anläggningen vara självförsörjande på el, då turbinen omvandlar hetvatten från fjärrvärmeproduktionen till el. Detta är den tredje installationen av elturbin som görs inom Solör Bioenergis fjärrvärmeverksamhet och ett fortsatt steg i rätt riktning för att bli än mer klimatsmarta.

  Solör Bioenergy Group är en ledande aktör inom förnybar energi baserad på trädbränslen med 190 500 användare varje dag. Bolaget finns på 147 platser i framför allt Sverige och Norge där de producerar och distribuerar fjärrvärme, ånga och el till bostäder, företag, offentliga verksamheter och industrier. Verksamheten omfattar även energiåtervinning av impregnerat trä och produktion av biobränsle. Genom att ta tillvara på skogens resurser vill Solör bana väg för ett hållbart samhälle med minskade koldioxidutsläpp.

  Fjärrvärmen i Svenljunga har varit igång sedan början av 80-talet och drivs sedan 2011 av Solör Bioenergi. På anläggningen finns en biobränslepanna som årligen producerar cirka 45 GWh fjärrvärme av material som huvudsakligen består av returträ.

  Energieffektivisering är en viktig del i Solör Bioenergis arbete och bolaget arbetar kontinuerligt med att spara energi i anläggningarna genom att öka verkningsgrader och minska förluster.

  Traditionellt behövs vatten göras om till ånga, som i sin tur driver en turbin, för att kunna producera el. Den ORC-turbin från Againity som nu är på gång att installeras använder istället delar av hetvattnet, vilket är en restprodukt från värmeverkets panna, och omvandlar detta till el för lokal användning på värmeverket.

  - Installationen av ORC-turbinen är ett fantastiskt steg i rätt riktning för Solör Bioenergi som verkar för klimatsmarta lösningar. Förutom att vi kommer vara självförsörjande på el har vi dessutom möjlighet att sälja en del av elen, säger Nicklas Eld, regionchef Solör Bioenergi Väst.

  ORC-turbinen är den tredje installationen av elturbin som görs inom Solör Bioenergis fjärrvärmeverksamhet. För två år sedan installerades en turbin på Solör Bioenergis fjärrvärmeanläggning i skånska Hörby. Nu pågår installation även i Vilhelmina.

  - Att producera el för eget bruk är klimatvänligt på minst två sätt; vi avlastar elsystemet på den ort vi verkar och gynnar därmed en elektrifiering av samhället. Dessutom köper vi mindre el än förut vilket är en tydlig energieffektivisering, säger Anders Pettersson, VD Solör Bioenergi Fjärrvärme AB.


  För mer information kontakta:
  Anders Pettersson, VD Solör Bioenergi Fjärrvärme, 070-491 55 95
  Pär Westborg, marknadschef Solör Bioenergi, 076-777 76 72
  Nicklas Eld, regionchef Solör Bioenergi Väst, 070 –999 30 62

  Läs mer

 • 2020-09-30

  ​Solör Bioenergi fortsätter att växa i södra Sverige

  Idag blev det klart att Solör Bioenergi köper Glimåkra biovärme och Hästveda Bioenergi av Bussme Energy. Köpet, som är ett steg vidare i Solör Bioenergis satsning på att växa inom fjärrvärme, innebär att Solör nu tar över det fulla ansvaret för fjärrvärmen i Glimåkra och Hästveda i nordöstra Skåne.

  Solör Bioenergy Group är en ledande aktör inom förnybar energi baserad på trädbränslen med 190 500 användare varje dag. Bolaget finns på 147 platser i framför allt Sverige och Norge där de producerar och distribuerar fjärrvärme, ånga och el till bostäder, företag, offentliga verksamheter och industrier. Verksamheten omfattar även energiåtervinning av impregnerat trä och produktion av biobränsle. Genom att ta tillvara på skogens resurser vill Solör bana väg för ett hållbart samhälle med minskade koldioxidutsläpp.

  Bussme Energy är ett familjeföretag som sedan 2010 driver fjärrvärmeanläggningar i nordöstra Skåne. Nu väljer bolaget att sälja två av sina fem anläggningar till Solör Bioenergi.

  - Vi är glada att vi säljer till en stabil köpare som vill utveckla fjärrvärmen i Glimåkra och Hästveda. Solör finns ju redan i området så det är positivt att en aktör som kan området tar över, säger Sven Persson, VD för Bussme Energy.

  Fjärrvärmeanläggningarna producerar årligen cirka 10 GWh tillsammans och består av flispannor som förses med flis från lokala leverantörer. Från anläggningen levereras värme till både kommunala och privata fastigheter i Glimåkra och Hästveda, bland annat skolor, äldreboenden, flerfamiljshus och växthus.

  - Solör driver idag åtta anläggningar i Skåne, bland annat Hörby, Tomelilla, Broby och Knislinge. Dessa två anläggningar passar väldigt bra in i vår affärsmodell. Att vi nu får möjligheten att överta dessa anläggningar från Bussme är mycket roligt och ytterligare ett steg i vår fortsatt framgångsrika expansion, säger Anders Pettersson, VD Solör Bioenergi Fjärrvärme.

  För mer information kontakta:
  Anders Pettersson, VD Solör Bioenergi Fjärrvärme, 070-491 55 95
  Pär Westborg, marknadschef Solör Bioenergi, 076-777 76 72

  Läs mer