Nyheter från Solör Bioenergi

 • 2022-05-23

  Hållbar satsning på fjärrvärmen i Horndal

  Sedan några veckor tillbaka finns en helt ny modern biopanna på plats på Solör Bioenergis fjärrvärmeanläggning i Horndal i sydöstra Dalarna. Installationen av en ny panna är en satsning från Solör som innebär stora miljöförbättringar där nya lagkrav från 2025 redan är uppfyllda. Dessutom innebär den nya pannan större leveranssäkerhet.

  Solör Bioenergy Group är en ledande aktör inom förnybar energi baserad på trädbränslen med 465 000 användare varje dag. Bolaget finns på 194 platser i framför allt Sverige och Norge där de producerar och distribuerar fjärrvärme, ånga och el till bostäder, företag, offentliga verksamheter och industrier. Verksamheten omfattar även energiåtervinning av impregnerat trä, produktion av biobränsle samt drift och underhåll av kommunala och privata VA-anläggningar. Genom att ta tillvara på skogens resurser vill Solör bana väg för ett hållbart samhälle med minskade koldioxidutsläpp.

  Fjärrvärmeproduktionen i Horndal har ägts och drivits av Solör Bioenergi sedan 2019. Från produktionsanläggningen i utkanten av samhället levereras värme till både kommunala och privata fastigheter. Totalt levererar Solör cirka 10 GWh årligen, vilket motsvarar energin det går åt att värma upp 500 medelstora villor under ett år.

  Sedan några veckor tillbaka finns en helt ny modern biopanna på plats, med en effekt på 3 MW.

  - Vi värnar om närmiljön i Horndal och den nya pannan är en satsning som innebär stora miljöförbättringar genom att vi nu kan rena den rökgas som kommer ur anläggningen, säger Nicklas Eld, regionchef Solör Bioenergi Väst.

  Detta innebär att utsläppen ligger långt under de uppsatta gränsvärdena som börjar gälla från 2025. Utöver den nya biopannan finns också en helt ny oljepanna, som endast används vid toppar och reserv. Under ett normalår klarar den nya biopannan att fylla hela värmebehovet i Horndal.

  Biopannan kan eldas med både torrflis och pellets. Intill pannan står en helt ny flisficka, där torrflisen förvaras under tak för att inte dra år sig fukt. Dessutom har en ny silo för pelletsen installerats.

  Den nya biopannan innebär även en ökad leveranssäkerhet.

  - Vi kan nu ha bättre koll på förbränningen, tack vare ett modernt styrsystem. Valmöjligheten med att elda med torrflis eller pellets innebär att vi har ännu bättre förutsättningar att fortsätta leverera fjärrvärme med hög kvalitet, säger Nicklas.

  För mer information kontakta:
  Anders Pettersson, VD Solör Bioenergi Fjärrvärme, 070-491 55 95
  Nicklas Eld, regionchef Solör Bioenergi Väst, 070 –999 30 62
  Pär Westborg, marknadschef Solör Bioenergi, 076-777 76 72

  Läs mer

 • 2022-04-21

  Villaägare på Ekerö väljer fjärrvärme – bättre överblick över framtida kostnader en av anledningarna

  På Ekerö levereras fjärrvärme sedan 2020 och just nu pågår en omfattande utbyggnad av nätet som ger möjlighet till fler anslutningar. En som valt att satsa på en enkel och kostnadseffektiv värmeförsörjning är Sebastian som bor med sin familj på Ekerö. När det var dags att byta ut den befintliga värmelösningen föll valet på fjärrvärme. Att få bättre överblick över framtida kostnader och en mer trygg värmelösning är några av anledningarna menar Sebastian.

  Solör Bioenergy Group är en ledande aktör inom förnybar energi baserad på trädbränslen med 465 000 användare varje dag. Bolaget finns på 194 platser i framför allt Sverige och Norge där de producerar och distribuerar fjärrvärme, ånga och el till bostäder, företag, offentliga verksamheter och industrier. Verksamheten omfattar även energiåtervinning av impregnerat trä och produktion av biobränsle. Genom att ta tillvara på skogens resurser vill Solör bana väg för ett hållbart samhälle med minskade koldioxidutsläpp.

  På Ekerö levereras klimatvänlig fjärrvärme sedan 2020 till kommunala fastigheter och bostadsrättsföreningar. För leveransen står Ekerö Solör Bioenergi AB, som ägs till 65% av Solör Bioenergi koncernen och resterande del av Ekerö kommun. Under förra året drogs ett nytt nät förbi ett stort bostadsområde på Ekerö. För en familj i området, familjen Ritola, hade funderingarna startat kring hur den befintliga luftvärmepumpen skulle hanteras.

  - Vi ville byta ut värmepumpen eftersom det inte var särskilt kostnadseffektiv. Efter en del beräkningar och samtal med Solör valde vi att byta ut den mot fjärrvärme. Ett val som vi är väldigt nöjda med, säger Sebastian Ritola.

  Inför påkoppling av fjärrvärmen, som skedde i november förra året, grävdes ett rör ner i marken från gatan in till huset. En liten undercentral, under en kvadratmeter, monterades in på väggen. Därefter var det dags för fjärrvärmen att kopplas på.

  - Vi har varit väldigt nöjda med hur Solör har hanterat arbetet. De har informerat oss i förväg om vad som ska hända, tagit hänsyn till vår tomt vid grävningen och återställt allt efteråt, säger Sebastian.

  Familjen har haft fjärrvärme i drygt halvår och enligt Sebastian finns det många fördelar med att ha fjärrvärme som energikälla.

  - Med fjärrvärme har jag bättre överblick över framtida kostnader efter det är ett fast kilowatt-pris. Sedan luftvärmepumpen försvann har vi fått mer plats och dessutom minskade kostnader eftersom vi inte behöver betala för driften av pumpen, säger Sebastian.

  Utbygganden av fjärrvärmen i Ekerö är kraftig och fler anslutningar är på gång.

  - Det finns stora möjligheter för fler villor att ansluta sig till fjärrvärmen. Nätet ligger i gatan så det som behövs är ett rör från gatan och in till respektive hus, säger Jan Lindkvist, VD Ekerö Solör Bioenergi AB.  För mer information kontakta:
  Anders Pettersson, VD Solör Bioenergi Fjärrvärme, 070-491 55 95
  Jan Lindkvist, VD Ekerö Solör Bioenergi AB, 070-243 03 99
  Pär Westborg, marknadschef Solör Bioenergi, 076-777 76 72

  Läs mer

 • 2022-03-17

  Fjärrvärmen i Svenljunga nu igång att tillverka grön el

  Den elturbin som sedan en tid tillbaka levererats till fjärrvärmeanläggningen i Svenljunga är nu i drift. Tack vare elturbinen kommer anläggningen bli självförsörjande på el, samtidigt som överskottet kan säljas. Solör Bioenergi, som nu har elturbiner på flera anläggningar i Sverige, fortsätter sin satsning på klimatsmarta lösningar.

  Solör Bioenergy Group är en ledande aktör inom förnybar energi baserad på trädbränslen med över 250 000 användare varje dag. Bolaget finns på 181 platser i framför allt Sverige och Norge där de producerar och distribuerar fjärrvärme, ånga och el till bostäder, företag, offentliga verksamheter och industrier. Verksamheten omfattar även energiåtervinning av impregnerat trä och produktion av biobränsle. Genom att ta tillvara på skogens resurser vill Solör bana väg för ett hållbart samhälle med minskade koldioxidutsläpp.

  Fjärrvärmen i Svenljunga har varit igång sedan början av 80-talet och drivs sedan 2011 av Solör Bioenergi. På anläggningen finns en biobränslepanna som har en årlig energiproduktion på 37 GWh varav cirka 12 GWh ånga. Bränslet består framför allt av returträ.

  ORC-turbinen som sedan en tid tillbaka är igång omvandlar en del av den ånga som produceras i anläggningen till hetvatten, som i sin tur omvandlas till el. Totalt beräknas turbinen att producera 1300 MWh el per år, vilket motsvarar en normal elförbrukning på 50 medelstora villkor.

  Solör har idag ORC-turbiner på flera fjärrvärmeanläggningar, bland annat i skånska Hörby.

  - Energieffektivisering är en viktig del för oss och vi arbetar kontinuerligt med att spara energi i anläggningarna genom att öka verkningsgrader och minska energiförluster. Att vi kan producera en stor del av anläggningens elbehov själva, och dessutom sälja eventuellt överskott, är ett fantastiskt steg i rätt riktning, säger Nicklas Eld, regionchef Solör Bioenergi Väst.

  För mer information kontakta:
  Anders Pettersson, VD Solör Bioenergi Fjärrvärme, 070-491 55 95
  Pär Westborg, marknadschef Solör Bioenergi, 076-777 76 72
  Nicklas Eld, regionchef Solör Bioenergi Väst, 070-999 30 62

  Läs mer

 • 2022-02-25

  Fjärrvärmenätet i Knislinge och Hanaskog får nya ägare i och med köp från Solör Bioenergi

  I dagarna blev det klart att Solör Bioenergi köper fjärrvärmenätet i Knislinge och Hanaskog av Östra Göinge kommun. Solör Bioenergi ansvarar sedan tidigare för driften av fjärrvärmen i orterna och kommer att försätta leverera fjärrvärme till kunderna.

  Solör Bioenergy Group är en ledande aktör inom förnybar energi baserad på trädbränslen med över 250 000 användare varje dag. Bolaget finns på 181 platser i framför allt Sverige och Norge där de producerar och distribuerar fjärrvärme, ånga och el till bostäder, företag, offentliga verksamheter och industrier. Verksamheten omfattar även energiåtervinning av impregnerat trä och produktion av biobränsle. Genom att ta tillvara på skogens resurser vill Solör bana väg för ett hållbart samhälle med minskade koldioxidutsläpp.

  Fjärrvärmeproduktionen i Knislinge har ägts och drivits av Solör Bioenergi sedan 2014. Från och med februari äger även Solör fjärrvärmenätet som förser kunderna i orten med värme. På produktionsanläggningen finns en biobränslepanna på 2 MW och en oljepanna som används vid toppar och reservkapacitet. Biobränslet kommer från lokala aktörer och består framför allt av torra material så som briketter och stamvedsflis.

  Produktionen av värme i Hanaskog sker från anläggningen hos Tarkett AB. Solör, som numera även här äger nätet som förser kunderna med värme, ansvarar för driften av anläggningen och köper värmen av Tarkett som äger biopannan. På anläggningen finns två biobränslepannor med angiven effekt på 8 MW respektive 4,5 MW. Dessutom finns en oljepanna som används vid toppar och reservkapacitet. Biobränslet, som kommer från Tarkett AB, består av restprodukter vid deras tillverkning av trägolv, som mals ner till pulver innan det eldas.

  - Vårt samarbete med kommunen har fungerat mycket väl och med denna förändring hoppas vi stärka förutsättningarna ytterligare för kunderna. Genom vårt köp stärker vi vår position i området och vi får möjlighet att vara mer aktiva med att utveckla fjärrvärmen i, Flemming Rasmussen, regionchef Solör Bioenergi Syd.

  Solör Bioenergi har under den senaste tiden gjort flera förvärv, bland annat i Strängnäs kommun och Ale kommun.

  - Det är fantastiskt roligt att vi kunnat nå en överenskommelse med Östra Göinge kommun om näten i Knislinge och Hanaskog. Vi har ju varit verksamma som fjärrvärmeproducent där under många år och nu får vi ta helhetsansvaret för fjärrvärmen. Vi ser fram mot att nu satsa på nyanslutningar och öka fjärrvärmens roll som förnybar värmekälla i båda orterna, säger Anders Pettersson, VD Solör Bioenergi Fjärrvärme.

  För mer information kontakta:
  Flemming Rasmussen, regionchef Solör Bioenergi Syd, 070-313 62 34
  Anders Pettersson, VD Solör Bioenergi Fjärrvärme, 070-491 55 95
  Pär Westborg, marknadschef Solör Bioenergi, 076-777 76 72

  Läs mer

 • 2022-02-17

  Solör Bioenergy Group acquires Ale Fjärrvärme AB

  Solör Bioenergy Group announced today that it acquires 100% of the shares in Ale Fjärrvärme AB from

  Göteborg Energi AB and Ale Municipality. Closing is expected to happen in the beginning of March

  2022.


  “Ale Fjärrvärme will be a central part in Solör Bioenergy Group´s development in the Gothenburg

  region, says Martinus Brandal, Chairman & CEO of Solör Bioenergy Group. We are highly committed to

  support the Ale Municipality growth and it´s further development of sustainability within the

  renewable energy market”, says Brandal.

  The production and delivery of renewable energy in Ale amounts to approx. 60 GWh annually.

  For further information, contact:

  Anders Pettersson, Managing Director & COO Solör Bioenergy Group, +46 70 491 5595

  Florian Raitner, CFO, Solör Bioenergy Group, +41 786 79 8844

  Solör Bioenergy Group

  Solör Bioenergy Group, is a leading player in renewable energy based on wood fuels with over 250,000

  users every day. The company is located at 181 sites, primarily in Sweden and Norway, where they

  produce and distribute district heating, steam and electricity to homes, companies, public enterprises

  and industries. The business also includes energy recovery of impregnated wood and production of

  biofuel. By making use of the forest's resources, Solör wants to make way for a sustainable society

  with reduced carbon dioxide emissions.

  Läs mer

 • 2022-02-03

  Miljoninvesteringar i fjärrvärmen i Kalix säkrar kommande värmeleveranser

  Ett helt nytt styrsystem och en modern lösning för rening av rökgaskondensat är några av de investeringar som har gjorts i Solör Bioenergis fjärrvärmeanläggning i Kalix senaste året. En satsning på flera miljoner kronor som innebär en mer modern anläggning rustad för framtiden, där kunderna kan räkna med en stabil värme med hög kvalitet året om.

  Solör Bioenergy Group är en ledande aktör inom förnybar energi baserad på trädbränslen med över 245 000 användare varje dag. Bolaget finns på 176 platser i framför allt Sverige och Norge där de producerar och distribuerar fjärrvärme, ånga och el till bostäder, företag, offentliga verksamheter och industrier. Verksamheten omfattar även energiåtervinning av impregnerat trä och produktion av biobränsle. Genom att ta tillvara på skogens resurser vill Solör bana väg för ett hållbart samhälle med minskade koldioxidutsläpp.

  I Kalix driver Solör Bioenergi en fjärrvärmeverksamhet som förser över 500 fastigheter och villor med förnybar värme. Detta täcker behovet av värme i Kalix tätort till 80 procent och det finns kapacitet att koppla på fler kunder. På anläggningen finns två biobränslepannor som eldas med biobränsle från lokala aktörer. Där finns även en ackumulatortank som används för att korttidslagra producerad värme, vilket innebär att produktionen kan optimeras kostnadseffektivt och, med låg miljöpåverkan.

  Under 2021 har flera stora investeringsprojekt gjorts för att säkra den framtida driften. I somras uppgraderades styrsystemet för hela värmeverket. Dessutom har mottagningsfickan för bränsle renoverats för att vara bättre anpassad till dagens leveranser. System för rening av rökgaskondensat har bytts ut och lyftmotorn till bränslekranen är helt ny.

  - Vi har nu moderniserat flera viktiga nyckelkomponenter i anläggningen för att vara bättre rustade för framtiden. För oss är det förstås viktigt att våra kunder kan räkna med en stabil värme och minskad miljöpåverkan tillsammans med hög kvalitet året om. Investeringarna som vi gjort innebär just en högre tillgänglighet på värmen, minskad miljöpåverkan och en säkrare drift, säger Johan Nåbo-Tunströmer, regionchef Solör Bioenergi Nordöst.

  För mer information kontakta:
  Johan Nåbo-Tunströmer, regionchef Solör Bioenergi Nordöst, 072-241 88 56
  Anders Pettersson, VD Solör Bioenergi Fjärrvärme, 070-491 55 95
  Pär Westborg, marknadschef Solör Bioenergi, 076-777 76 72

  Läs mer

 • 2022-01-03

  Solör Bioenergi etablerar sig i Strängnäs

  Nu har sista steget tagits av Solör i förvärvet av fjärrvärmeverksamheten i Strängnäs där Solör Bioenergi Fjärrvärme AB går in som ägare till 80 % i SEVAB Calor Fjärrvärme AB. Köpet, som är en del av Solör Bioenergis definierade tillväxtstrategi, innebär att Solör stärker sin position som ledande aktör inom förnybar energi. Det är först under nästa år som Solör tar över ansvaret för driften.


  Solör Bioenergy Group är en ledande aktör inom förnybar energi baserad på trädbränslen med över 235 000 användare varje dag. Bolaget finns på 175 platser i framför allt Sverige och Norge där de producerar och distribuerar fjärrvärme, ånga och el till bostäder, företag, offentliga verksamheter och industrier. Verksamheten omfattar även energiåtervinning av impregnerat trä och produktion av biobränsle. Genom att ta tillvara på skogens resurser vill Solör bana väg för ett hållbart samhälle med minskade koldioxidutsläpp.

  Det var den 30 augusti som kommunfullmäktige i Strängnäs beslutade att 80 procent av fjärrvärmerörelsen i SEVAB Calor Fjärrvärme AB säljs till Solör Bioenergi Fjärrvärme AB. Från och med i dag, den 3 januari, träder köper i kraft och det är först om ett år som Solör tar över ansvaret för driften. Fram till slutet av 2022 kommer driftbolaget Eskilstuna Strängnäs energi och miljö fortsätta stå för leveransen av fjärrvärmen.

  I samband med köpet byter bolaget SEVAB Calor Fjärrvärme AB namn till Solör Bioenergi Strängnäs AB.

  - Vi ser fram emot att producera och leverera fjärrvärme i Strängnäs, Åkers Styckebruk och Mariefred och det är positivt att kommunen har kvar en del av ägandeskapet så att vi kan ha ett nära samarbete. Dessutom kan vi växa in i ansvaret genom att ta över driften först under nästa år, säger Jan Lindkvist, VD för Solör Bioenergi Strängnäs AB.

  Fjärrvärmeanläggningen i Strängnäs producerar varje år 160 GWh fjärrvärme. Produktionen sker i huvudsak på Kraftvärmeverket i Strängnäs med returträ och biobränslen som bas. Dessutom produceras 20 GWh el och viss ånga till några kunder. Fjärrvärmeledningen sträcker sig även utanför Strängnäs till kunder i Åker Styckebruk och Mariefred.

  Solör Bioenergi har sedan tidigare en uttalad strategi om att arbeta hållbart och miljöfrågor ligger högt upp på bolagets agenda. Solör har tillsammans med Strängnäs kommun enats om en särskild satsning på lokala miljö- och klimatåtgärder i Strängnäs, till en gemensam kostnad av 10 miljoner kronor per år, under kommande sex åren.

  - Det här är en fantastisk möjlighet för Solör och Strängnäs kommun att vidareutveckla fjärrvärmen i Strängnäs på ett hållbart och uthålligt sätt, säger Anders Pettersson, styrelseordförande i Solör Bioenergi Strängnäs AB i VD Solör Bioenergi Fjärrvärme.

  För mer information kontakta:
  Anders Pettersson, VD Solör Bioenergi Fjärrvärme, 070-491 55 95
  Jan Lindkvist, VD för Solör Bioenergi Strängnäs AB, 070-243 03 99
  Pär Westborg, marknadschef Solör Bioenergi, 076-777 76 72

  Läs mer

 • 2021-12-07

  Klimatsmart satsning i Tomelilla då fjärrvärmen byggs ut till nytt flerbostadshus

  Byggnationen av det nya flerbostadshus i kvarteret Yxan i Tomelilla pågår för fullt och nyligen har byggvärmen kopplats på inför vintern. För värmeleveransen står Solör Bioenergi som under året arbetat med att dra in fjärrvärmen via grannfastigheten till det nya bostadshuset som beräknas stå klart under första halvan av 2022. Då kommer hyresgästerna få ta del av klimatsmart värme baserat på biobränsle från lokala leverantörer.


  Solör Bioenergy Group är en ledande aktör inom förnybar energi baserad på trädbränslen med över 235 000 användare varje dag. Bolaget finns på 175 platser i framför allt Sverige och Norge där de producerar och distribuerar fjärrvärme, ånga och el till bostäder, företag, offentliga verksamheter och industrier. Verksamheten omfattar även energiåtervinning av impregnerat trä och produktion av biobränsle. Genom att ta tillvara på skogens resurser vill Solör bana väg för ett hållbart samhälle med minskade koldioxidutsläpp.

  Fjärrvärmen har funnits i Tomelilla sedan 1980-talet och har byggts ut i flera omgångar. Sedan många år tillbaka driver Solör Bioenergi fjärrvärmeanläggningen som förser villor, flerfamiljshus, verksamhets- och industrifastigheter med klimatsmart och hållbar värme. På fjärrvärmeanläggningen finns två biobränslepannor på 6 MegaWatt respektive 2 MegaWatt, som eldas med biobränsle kommer från lokala aktörer. Bränslet består främst av material som blir överskott inom skogsindustrin så som grenar, toppar och sågspån.

  I början av året startade byggnationen av ett nytt flerbostadshus i kvarteret Yxan Tomelilla som kommer bestå av 32 lägenheter fördelade på fyra våningar. Solör har fått uppdraget att leverera fjärrvärme till en beräknad leverans av 250 MWh per år. Eftersom stamledningen inte går förbi den nya fastigheten har en lösning arbetats fram där värmen leds in genom en överkoppling från grannfastigheten som sedan tidigare har fjärrvärme.

  De markarbeten som pågått under en tid är klara och nu har byggvärmen kopplats på. Därefter kommer leveransen av fjärrvärmen att öka vid inflyttningen som beräknas ske under första halvan av 2022.

  - Det är glädjande att vi fått förtroendet att leverera miljövänlig och hållbar värme till ännu en fastighet i Tomelilla. Samtidigt satsar vi stort i nya projekt vid produktionsanläggningen och jobbar tillsammans för hållbara lösningar för framtiden, säger Flemming Rasmussen, regionchef Solör Bioenergi Syd.

  För mer information kontakta:
  Flemming Rasmussen, regionchef Solör Bioenergi Syd, 070-313 62 34
  Anders Pettersson, VD Solör Bioenergi Fjärrvärme, 070-491 55 95
  Pär Westborg, marknadschef Solör Bioenergi, 076-777 76 72

  Läs mer

 • 2021-11-10

  Solör Bioenergi investerar i fjärrvärmen i Landvetter

  När det var dags för Stommes samfällighetsförening i Landvetter att se över och förnya sin värmelösning föll valet på att fortsätta med fjärrvärmen från Solör Bioenergi. Ett omodernt system, känsligt för störningar, kommer med start under hösten att byggas om till en helt ny lösning med ett sekundärt nät som kopplas på stamnätet i Landvetter. Från sommaren 2022 kommer de dryga 300 bostäderna i centrala Landvetter att få fortsatt värme från ett nytt modernt fjärrvärmenät.

  Solör Bioenergy Group är en ledande aktör inom förnybar energi baserad på trädbränslen med över 235 000 användare varje dag. Bolaget finns på 175 platser i framför allt Sverige och Norge där de producerar och distribuerar fjärrvärme, ånga och el till bostäder, företag, offentliga verksamheter och industrier. Verksamheten omfattar även energiåtervinning av impregnerat trä och produktion av biobränsle. Genom att ta tillvara på skogens resurser vill Solör bana väg för ett hållbart samhälle med minskade koldioxidutsläpp.

  Solör Bioenergi driver sedan 2014 fjärrvärmeanläggningen i centrala Landvetter. Värmeproduktionen i Landvetter omfattar totalt cirka 20 GWh per år, vilket motsvarar energin det går åt att värma upp 1000 medelstora villor. I fjärrvärmeanläggningen finns en biobränslepanna som eldas med biobränsle från lokala aktörer. Kunderna består av villor, flerfamiljsfastigheter, verksamhetsfastigheter och industrifastigheter.

  Samfällighetsföreningen Stommen i centrala Landvetter, med drygt 320 lägenheter och radhus, har haft fjärrvärme sedan 2003. När det nu var dags att se över och förnya värmelösningen gjorde föreningen en utredning och kom fram till att det bästa var att fortsätta med fjärrvärmen från Solör Bioenergi.

  - Fjärrvärme har fungerat bra och problemfritt under alla år och vi är väldigt nöjda med Solör Bioenergi som leverantör, säger Anders Nordstedt Boix, kassör i Stommens samfällighetsförening.

  Under hösten startar arbetet med en helt ny lösning för nätet, som kommer att pågå under flera etapper och vara klart till sommaren. Arbetet består i att en del av stamledningen i Landvetter och de interna ledningarna i området byts ut. Ett sekundärt nät byggs upp med undercentraler som ansluter till primärnätet. Värmen kommer att levereras via fem slingor framöver vilket gör systemet mindre känsligt för eventuella stopp.

  - Stommens samfällighetsförening är en stor kund till oss och vi är förstås nöjda med att de ger oss fortsatt förtroende att leverera miljövänlig värme, säger Nicklas Eld, regionchef Solör Bioenergi Väst.

  För mer information kontakta:
  Nicklas Eld, regionchef Solör Bioenergi Väst, 070-999 30 62
  Anders Pettersson, VD Solör Bioenergi Fjärrvärme, 070-491 55 95
  Pär Westborg, marknadschef Solör Bioenergi, 076-777 76 72

  Läs mer

 • 2021-10-22

  Solör Bioenergi satsar stort på fjärrvärmen i Alfta

  Under året har över en miljon kronor investerats i Solör Bioenergis fjärrvärmeanläggning i Alfta, väster om Bollnäs. Ett helt nytt styrsystem, för samkörning av de tre pannor som finns i nätet har installerats. Investeringen är ett steg i rätt riktning för att säkra en trygg och stabil leverans av fjärrvärme till kunderna.

  Solör Bioenergy Group är en ledande aktör inom förnybar energi baserad på trädbränslen med över 235 000 användare varje dag. Bolaget finns på 175 platser i framför allt Sverige och Norge där de producerar och distribuerar fjärrvärme, ånga och el till bostäder, företag, offentliga verksamheter och industrier. Verksamheten omfattar även energiåtervinning av impregnerat trä och produktion av biobränsle. Genom att ta tillvara på skogens resurser vill Solör bana väg för ett hållbart samhälle med minskade koldioxidutsläpp.

  Solör Bioenergi driver fjärrvärmeanläggningen i Alfta som förser villor, kontor, flerfamiljshus och industrier med klimatsmart värme. På fjärrvärmeanläggningen finns en modern biobränslepanna som eldas med biobränsle från lokala aktörer. Bränslet består framför allt av överskott inom skogsindustrin så som grenar, toppar och sågspån.

  Under året har en stor investering gjorts i att modernisera anläggningen för att säkra leveransen av fjärrvärme för framtiden. Ett nytt modernt styrsystem har installerats för att säkerställa att de tre pannorna som finns i fjärrvärmenätet körs optimerat. Detta kommer att göra leveransen betydligt säkrare framöver och minska risken för oplanerade avbrott.

  - Investeringen som vi gjort är ett steg i rätt riktning för att säkra en stabil leverans av fjärrvärme till våra kunder. Vi ser det som högsta prioritet att våra kunder är trygga med oss, säger Johan Nåbo-Tunströmer, regionchef Solör Bioenergi Nordöst.

  För mer information kontakta:
  Johan Nåbo-Tunströmer, regionchef Solör Bioenergi Nordöst, 070-313 62 34
  Anders Pettersson, VD Solör Bioenergi Fjärrvärme, 070-491 55 95
  Pär Westborg, marknadschef Solör Bioenergi, 076-777 76 72

  Läs mer

 • 2021-09-22

  Ny ringledning i Nora tryggar leveransen av fjärrvärme

  För att trygga leveransen av fjärrvärmen till kunderna i Nora har Solör Bioenergi investerat i en ombyggnation av fjärrvärmeledningarna i Nora. Med den nya ringledningen som nu står klar kommer leveransen av fjärrvärme oftare kunna fortgå även då delar av ledningen behöver stängas av vid exempelvis underhåll.

  Solör Bioenergy Group är en ledande aktör inom förnybar energi baserad på trädbränslen med över 235 000 användare varje dag. Bolaget finns på 171 platser i framför allt Sverige och Norge där de producerar och distribuerar fjärrvärme, ånga och el till bostäder, företag, offentliga verksamheter och industrier. Verksamheten omfattar även energiåtervinning av impregnerat trä och produktion av biobränsle. Genom att ta tillvara på skogens resurser vill Solör bana väg för ett hållbart samhälle med minskade koldioxidutsläpp.

  Solör Bioenergi driver sedan 2014 en fjärrvärmeanläggning i Nora. Här produceras fjärrvärme till kunderna i Nora som framför allt består av villor, flerfamiljshus och industrier där de största kunderna är Nora Bostäder, Melins Fastighetsförvaltning och Rutstaden AB.

  På anläggningen finns en biobränslepanna med kondensor, en pelletspanna och oljepannor som eldas med bioolja. Varje år produceras cirka 30 GWh värme i Nora av biobränsle i form av spån och flis som kommer från lokala leverantörer.

  I somras påbörjades arbetet med den nya ringledningen som sträcker sig runt de centrala delarna av Nora. Med den nya ledningen kan leveransen många gånger tryggas även om ledningen stängs av vid exempelvis underhåll.

  - För oss står leveransen till våra kunder i fokus. Även vid en avstängning på nätet ska kunderna få den värme som vi lovat att leverera. Därför känns investeringen med den nya ringledning som ett extra viktigt arbete för att nå dit, säger Nicklas Eld, regionchef Solör Bioenergi Väst.

  För mer information kontakta:
  Nicklas Eld, regionchef Solör Bioenergi Väst, 070-999 30 62
  Anders Pettersson, VD Solör Bioenergi Fjärrvärme, 070-491 55 95
  Pär Westborg, marknadschef Solör Bioenergi, 076-777 76 72

  Läs mer

 • 2021-08-06

  Solör Bioenergi växer vidare i Närke genom köp av Vretstorp Bioenergi

  Nu står det klart att Vretstorp Bioenergi säljer sin fjärrvärmeverksamhet till Solör Bioenergi. I och med köpet får Solör ansvaret för produktion och distribution av fjärrvärme till både större fastigheter och villor i Vretstorp, cirka fyra mil sydöst om Örebro. Solör Bioenergi, som arbetar lokalt på över 165 platser i Sverige och Norge, finns sedan tidigare i Örebro-trakten med fyra anläggningar.

  Solör Bioenergy Group är en ledande aktör inom förnybar energi baserad på trädbränslen med över 218 000 användare varje dag. Bolaget finns på 165 platser i framför allt Sverige och Norge där de producerar och distribuerar fjärrvärme, ånga och el till bostäder, företag, offentliga verksamheter och industrier. Verksamheten omfattar även energiåtervinning av impregnerat trä och produktion av biobränsle. Genom att ta tillvara på skogens resurser vill Solör bana väg för ett hållbart samhälle med minskade koldioxidutsläpp.

  Fjärrvärmeanläggningen, som finns på ett industriområde i Vretstorp, består av en biopanna på 1 megawatt, och en oljepanna på 1 megawatt som används som reserv och vid toppar. Varje år produceras 4 GWh med lokalt bränsle i form av virke som flisas på plats. Kunderna består av både kommunala fastighetsägare och privata villor i Vretstorp.

  Solör Bioenergi har sedan tidigare fyra anläggningar runt Örebro och ser köpet av fjärrvärmeverksamheten i Vretstorp som ett steg i rätt riktning för att expandera vidare.

  - Solör Bioenergi är en lokal aktör som värnar om den ort där vi verkar. Vi kommer att fortsätta leverera en stabil värme med hög kvalitet och driva anläggningen i Vretstorp i samma anda som Vretstorp Bioenergi gjort, säger Nicklas Eld, VD Solör Bioenergi Vretstorp AB.

  För mer information kontakta:
  Nicklas Eld, VD Solör Bioenergi Vretstorp AB, 070-999 30 62
  Anders Pettersson, VD Solör Bioenergi Fjärrvärme, 070-491 55 95
  Pär Westborg, marknadschef Solör Bioenergi, 076-777 76 72

  Läs mer

 • 2021-06-30

  Solör Bioenergy Group förvärvar framgångsrikt fjärrvärmeverksamhet från Veolia Nordic

  Solör Bioenergy Group meddelar att man framgångsrikt har förvärvat fjärrvärmeverksamheten i Sverige och Norge från Veolia Nordic. Förvärvet träder i kraft från och med idag.

  Förvärvet av Veolia Nordics verksamhet Utility Solutions omfattar energiproduktion samt drift och underhåll på flera platser i Sverige och Norge. Dessutom kommer Solör att ingå i drift- och underhåll verksamhet inom kommunal vatten- och avloppsrening. Dessa kombinerade aktiviteter kommer att komplettera Solörs erbjudande till kunderna.

  - Med detta förvärv fortsätter vi att genomföra vår definierade tillväxtstrategi inom miljövänlig och hållbar infrastruktur i Norden, säger Martinus Brandal, styrelseordförande och VD för Solör Bioenergy-gruppen. 

  - Förvärvet kommer att ytterligare stärka Solör Bioenergys position som en av de ledande leverantörerna av fjärrvärme- och infrastrukturtjänster i Sverige, säger Brandal.

  Energileveranserna i den förvärvade verksamheten uppgår till 180 GWh årligen.

  - Efter att ha kombinerat vår verksamhet tror vi att Solör ytterligare kan stärka sin relation till kommunala och industriella kunder, möta ökad efterfrågan på kombinerade infrastrukturtjänster bland kunderna och fortsätta att hjälpa kommunerna att upprätthålla och förbättra sin infrastruktur, säger Anders Pettersson, VD och COO Solör Bioenergy Group.  För ytterligare information, kontakta:
  Florian Raitner, CFO, Solör Bioenergy Group, +41 786 79 8844
  Anders Pettersson, VD & COO Solör Bioenergy Group, +46 70 491 5595

  Solör Bioenergy Group
  Solör Bioenergy Group är en ledande aktör inom förnybar energi baserad på trädbränslen med över 218 000 användare varje dag. Bolaget finns på 165 platser i framför allt Sverige och Norge där de producerar och distribuerar fjärrvärme, ånga och el till bostäder, företag, offentliga verksamheter och industrier. Verksamheten omfattar även energiåtervinning av impregnerat trä och produktion av biobränsle. Genom att ta tillvara på skogens resurser vill Solör bana väg för ett hållbart samhälle med minskade koldioxidutsläpp.

  Läs mer

 • 2021-06-30

  Solör Bioenergy Group successfully acquire District Heating business from Veolia Nordic

  Solör Bioenergy Group announced that it has successfully acquired the District Heating Business in Sweden and Norway from Veolia Nordic. The transaction enters into force as of today.

  The acquisition of Veolia Nordic´s Utility Solutions business includes the energy production and energy O&M business in several locations in Sweden and Norway. Moreover, Solör will enter O&M operations within municipal water and wastewater treatment. These combined activities will complete Solör´s offering to its customers.

  - With this acquisition, we continue to execute our defined growth strategy within environmental friendly and sustainable infrastructure in the Nordics, says Martinus Brandal, Chairman & CEO of Solör Bioenergy Group. 

  – The acquisition will further strengthen Solör Bioenergy's position as one of the leading providers of district heating and infrastructure services in Sweden, says Brandal.

  The energy deliveries in the acquired business amount to 180 GWh annually.

  - After combining our operations, we believe that Solör can further strengthen its relationship with municipal and industrial customers, meet increased demand for combined infrastructure services among customers and continue to assist municipalities in maintaining and improving their infrastructure asset base, says Anders Pettersson, Managing Director and COO Solör Bioenergy Group.


  For further information, contact:
  Florian Raitner, CFO, Solör Bioenergy Group, +41 786 79 8844
  Anders Pettersson, Managing Director & COO Solör Bioenergy Group, +46 70 491 5595


  Solör Bioenergy Group
  Solör Bioenergy Group, is a leading player in renewable energy based on wood fuels with over 200,000 users every day. The company is located at 182 sites, primarily in Sweden and Norway, where they produce and distribute district heating, steam and electricity to homes, companies, public enterprises and industries. In total, Solör is active in 82 municipalities in Sweden. The business also includes energy recovery of impregnated wood and production of biofuel. By making use of the forest's resources, Solör wants to make way for a sustainable society with reduced carbon dioxide emissions.

  Läs mer

 • 2021-06-29

  Ny tvätthall i Sjöbo med klimatsmart uppvärmning

  När Ommadalstvätten skulle starta igång sin verksamhet med en helt ny tvätthall längs med väg 13 i Sjöbo föll valet av värmeleverantör på Solör Bioenergi. Fjärrvärmeanläggningen i Sjöbo, som levererar värme till villor, flerfamiljsfastigheter, verksamhetsfastigheter och industrifastigheter, ligger granne med tvätthallen som nu drivs av klimatsmart värme.

  Solör Bioenergy Group är en ledande aktör inom förnybar energi baserad på trädbränslen med över 218 000 användare varje dag. Bolaget finns på 165 platser i framför allt Sverige och Norge där de producerar och distribuerar fjärrvärme, ånga och el till bostäder, företag, offentliga verksamheter och industrier. Verksamheten omfattar även energiåtervinning av impregnerat trä och produktion av biobränsle. Genom att ta tillvara på skogens resurser vill Solör bana väg för ett hållbart samhälle med minskade koldioxidutsläpp.

  Solörs kunder i Sjöbo, som består av villor, flerfamiljsfastigheter, verksamhetsfastigheter och industrifastigheter, får sin värme från produktionsanläggning på Eldaren 1 i Sjöbo. Anläggningen består av en biobränslepanna med en effekt av 6 MW som eldas med biobränslet från lokala aktörer i form av bland annat grenar, toppar och sågspån.

  För Ommadalstvätten har Solör dragit fram en ny ledning till hallen som kopplades på under december förra året. Den totala värmeförbrukningen beräknas uppgå till 40 MWh per år.

  - Vi är jättenöjda med leveransen av värmen. Det var lätt att koppla på eftersom fjärrvärmeanläggningen är granne med oss, säger ägaren av Ommadalstvätten Lars Hallgren.

  - Vi är stolta över att ännu en gång få förtroendet att leverera en klimatsmart värme till en ny kund i ett av våra fjärrvärmenät. Det känns väldigt motiverande att kunna erbjuda våra kunder en långsiktig hållbar lösning med förnybart bränsle och vi välkomnar alla nya kunder med lokal närvaro och mycket engagemang, säger Flemming Rasmussen, regionchef Solör Bioenergi Syd.

  För mer information kontakta:
  Anders Pettersson, VD Solör Bioenergi Fjärrvärme, 070-491 55 95
  Pär Westborg, marknadschef Solör Bioenergi, 076-777 76 72
  Flemming Rasmussen, regionchef Solör Bioenergi Syd, 070-313 62 34

  Läs mer

 • 2021-06-07

  Moa hjälper Solör att arbeta än mer klimatsmart i Vilhelmina

  För Solör Bioenergi är energieffektivisering och klimatsmarta lösningar viktiga delar i bolagets utveckling. Sedan i slutet av förra året är en ny elturbin, som fått namnet Moa, igång på fjärrvärmeanläggningen i Vilhelmina. Det innebär att anläggningen näst intill är självförsörjande på el genom att använda hetvatten från fjärrvärmeproduktionen.

  Solör Bioenergy Group är en ledande aktör inom förnybar energi baserad på trädbränslen med över 218 000 användare varje dag. Bolaget finns på 165 platser i framför allt Sverige och Norge där de producerar och distribuerar fjärrvärme, ånga och el till bostäder, företag, offentliga verksamheter och industrier. Verksamheten omfattar även energiåtervinning av impregnerat trä och produktion av biobränsle. Genom att ta tillvara på skogens resurser vill Solör bana väg för ett hållbart samhälle med minskade koldioxidutsläpp.

  Fjärrvärmen i Vilhelmina byggdes ut under 1980 talet av kommunen vid det närliggande sågverket och Solör Bioenergi tog över verksamheten under 2014. Varje år levererar anläggningen 40GWh till kommunen, industrier, hyresbostäder och villor.

  Vanligtvis behövs vatten göras om till ånga, som i sin tur driver en turbin, för att kunna producera el. Den ORC-turbin från Againity som nu är igång använder istället ett delflöde av hetvattnet från pannan och omvandlar detta till el för lokal användning.

  Enligt traditionen får turbiner och generatorer ett namn utifrån namnsdagen den dagen som den installeras, i detta fall Moa som har namnsdag den 18 november.

  - Vi har nu haft en period att trimma in turbinen och vi ser att det fungerar väl. Vår målsättning är att vi ska bli självförsörjande på el i anläggningen och vi är på god väg. Under de kalla perioderna behöver vi köpa en del el, men under övriga delar av året levereras överskottet ut på nätet, säger Tore Sundqvist, regionchef Norr Solör Bioenergi AB.

  ORC-turbinen är den andra installationen av elturbin som görs inom Solör Bioenergis fjärrvärmeverksamhet, där även fjärrvärmeanläggningarna i Flen, Tomelilla och Svenljunga har ORC-turbiner som är igång.

  Energieffektivisering är en viktig del i Solör Bioenergis arbete och bolaget arbetar kontinuerligt med att spara energi i anläggningarna genom att öka verkningsgrader och minska förluster.


  - Det är återigen roligt att vi tar kontinuerliga steg för att öka fjärrvärmens klimatnytta, säger Anders Pettersson, VD Solör Bioenergi Fjärrvärme.

  För mer information kontakta:
  Anders Pettersson, VD Solör Bioenergi Fjärrvärme, 070-491 55 95
  Tore Sundqvist, regionchef Norr Solör Bioenergi AB, 070-223 42 13
  Pär Westborg, marknadschef Solör Bioenergi, 076-777 76 72

  Läs mer

 • 2021-04-19

  Fjärrvärmen breder ut sig i Landvetter

  Under de senaste åren har fjärrvärmen kraftigt expanderat i Landvetter. Senast i raden av projekt där Solör Bioenergi levererar klimatsmart värme är det nybyggda området Landevi gårdar i centrala Landvetter. Och Solör ser en stor potential att kunna leverera klimatsmart värme till ännu fler.

  Solör Bioenergy Group är en ledande aktör inom förnybar energi baserad på trädbränslen med över 218 000 användare varje dag. Bolaget finns på 165 platser i framför allt Sverige och Norge där de producerar och distribuerar fjärrvärme, ånga och el till bostäder, företag, offentliga verksamheter och industrier. Verksamheten omfattar även energiåtervinning av impregnerat trä och produktion av biobränsle. Genom att ta tillvara på skogens resurser vill Solör bana väg för ett hållbart samhälle med minskade koldioxidutsläpp.

  Det närmar sig inflyttning för de första hyresgästerna i Landevi gårdar, den senaste i raden av nya bostäder i Landvetter. Totalt rör det sig om fyra hus med 102 hyresrätter.

  För värmeleveranser står Solör Bioenergi, som är etablerade i Landvetter sedan 2014. Förutom att förse Landevi gårdar med fjärrvärme får även villor, andra flerfamiljsfastigheter, verksamhetsfastigheter och industrifastigheter fjärrvärme från anläggningen som ligger i närheten.

  - Landvetter är expansivt och fler byggnationer är på gång. Vi ser en potential i att kunna växa i Landvetter och leverera framtidens värme till fler, säger Nicklas Eld, regionchef Solör Bioenergi Väst. Värmeproduktionen i Landvetter omfattar totalt cirka 20 GWh per år, vilket motsvarar energin det går åt att värma upp 1000 medelstora villor. I fjärrvärmeanläggningen finns en biobränslepanna som eldas med biobränsle från lokala aktörer.

  En ny ledning har dragits i marken till det nya området och redan i höstas kopplades fjärrvärmen på, då i form av byggvärme. Sedan en tid tillbaka har alla fastigheter fjärrvärme och är nu i vår redo att ta emot de första hyresgästerna.

  - Återigen kan jag konstatera att det är fantastiskt att vi kan växa organiskt inom våra orter. För vår tillväxtstrategi är det viktigt att få möjlighet att leverera förnybar värme till så många som möjligt i de orter som vi driver fjärrvärme i. En viktig faktor i den lokala tillväxten är den lokala kompentensen som vi har i Mölnlycke och Landvetter, säger Anders Pettersson VD Solör Bioenergi Fjärrvärme.

  För mer information kontakta:
  Anders Pettersson, VD Solör Bioenergi Fjärrvärme, 070-491 55 95
  Nicklas Eld, regionchef Solör Bioenergi Väst, 070-999 30 62
  Pär Westborg, marknadschef Solör Bioenergi, 076-777 76 72

  Läs mer

 • 2021-04-07

  Solör Bioenergy Group successfully acquire district heating and fiber network in Falbygdens Energi AB from Nordion Energi

  Solör Bioenergy Group announced today that it has successfully acquired Falbygdens Energi AB from Nordion Energi. The deal, which includes district heating and the fiber network in Falköping, enters into force during May 2021. The electricity network operations in Falköping and the surrounding area continue to be owned and operated by Nordion Energi.

  The acquisition of Falbygdens Energi AB means that Solör Bioenergy Group acquire the entire company, including district heating and the fiber network in the towns of Falköping, Stenstorp and Floby in Västra Götaland. The business will be run under the Solör brand. The electricity network, which remains with Nordion Energi, continues under the Falbygdens Energi brand.

  - With this acquisition, we continue to execute our defined growth strategy within renewable district heating in the Nordics”, says Martinus Brandal, Chairman & CEO of Solör Bioenergy group. - The acquisition will further strengthen Solör Bioenergy's position as one of the leading providers of district heating in Sweden.

  The production of district heating in Falbygdens Energi amounts to 160 GWh energy annually, which includes district heating, steam and electricity and is marked according to Swedish environmental standards, “Good Environmental Choice.”

  - We are very pleased to be able to realize this acquisition, which is a proof of our growth strategy. Solör has followed the company for a long time and being able to complete the acquisition together with Nordion feels fantastic. The company has good expertise that will be useful for the entire Solör Group, says Anders Pettersson, Managing Director & COO Solör Bioenergy Group.

  - For Nordion Energi, the deal means that we continue to build an energy group with a sustainable and flexible offering, prepared for the future. We look forward to developing the electricity network business in Falköping and the surrounding area and being a strong partner to our customers, says Hans Kreisel, CEO Nordion Energi.

  For further information, contact:

  Martinus Brandal, Chairman & CEO, Solör Bioenergy Group, +47 916 30 060
  Florian Raitner, CFO, Solör Bioenergy Group, +41 786 79 8844
  Anders Pettersson, Managing Director & COO Solör Bioenergy Group, +46 70 491 5595
  Hans Kreisel, CEO Nordion Energi, +46 722 175 821

  Solör Bioenergy Group

  Solör Bioenergy Group, is a leading player in renewable energy based on wood fuels with over 200,000 users every day. The company is located at 165 sites, primarily in Sweden and Norway, where they produce and distribute district heating, steam and electricity to homes, companies, public enterprises and industries. The business also includes energy recovery of impregnated wood and production of biofuel. By making use of the forest's resources, Solör wants to make way for a sustainable society with reduced carbon dioxide emissions.

  Nordion Energi

  Nordion Energi is specialized in energy infrastructure. Their goal is to drive the energy transition towards a society with 100% green energy. The group consists of Weum and Swedegas, which own and operate infrastructure for gas in southwest Sweden, and Falbygdens Energi, which supplies electricity to customers in Falköping and the surrounding area. Together, they have 40,000 customers in industry, companies, energy companies, commercial properties and private households.

  For more information, read at: www.nordionenergi.se

  Läs mer

 • 2021-04-07

  Solör Bioenergy förvärvar framgångsrikt fjärrvärme och stadsnät i Falbygdens Energi AB av Nordion Energi

  Solör Bioenergy Group meddelade idag att de gör ett framgångsrikt förvärv i Falbygdens Energi AB av Nordion Energi. Affären, som omfattar fjärrvärmen och fibernätet, träder i kraft under maj 2021. Elnätsverksamheten i Falköping med omnejd ägs och drivs vidare av Nordion Energi.

  Köpet av Falbygdens Energi AB innebär att Solör Bioenergy Group köper hela bolaget, vilket omfattar fjärrvärmen och fibernätet i orterna Falköping, Stenstorp och Floby i Västra Götaland. Verksamheten kommer att drivas under varumärket Solör. Elnätet, som stannar kvar hos Nordion Energi, fortsätter under varumärket Falbygdens Energi.

  - Med detta förvärv fortsätter vi att genomföra vår definierade tillväxtstrategi inom förnybar fjärrvärme i Norden, säger Martinus Brandal, styrelseordförande och koncernchef för Solör Bioenergy Group. - Förvärvet kommer att stärka Solör Bioenergis position ytterligare som en av de ledande leverantörerna av fjärrvärme i Sverige.

  Produktionen av fjärrvärme inom Falbygdens Energi uppgår årligen till 160 GWh energi som omfattar fjärrvärme, ånga och el och är märkt enligt svensk miljöstandard, Bra miljöval.

  - Vi är väldigt glada att kunna genomföra detta förvärv som är ett bevis på vår tillväxtstrategi. Solör har följt bolaget under en lång tid och att nu kunna tillsammans med Nordion genomföra förvärvet känns fantastiskt. Bolaget har en bra kompetens som kommer att vara nyttig för hela Solör-koncernen, säger Anders Pettersson, VD & COO Solör Bioenergy.

  - För Nordion Energis del innebär affären att vi fortsätter att bygga en energikoncern med ett hållbart och flexibelt erbjudande, rustat för framtiden. Vi ser fram emot att utveckla verksamheten inom elnät i Falköping med omnejd och vara en stark partner till våra kunder, säger Hans Kreisel, VD Nordion Energi.

  För mer information kontakta:
  Martinus Brandal, styrelseordförande och koncernchef Solör Bioenergy Group, +47 916 30 060
  Florian Raitner, CFO, Solör Bioenergy Group, +41 786 79 8844
  Anders Pettersson,VD & COO Solör Bioenergi Holding AB, +4670 491 55 95
  Hans Kreisel, VD Nordion Energi, +46 722 175 821

  Solör Bioenergi Group

  Solör Bioenergy Group, som är en del av Solör Bioenergi Holding AB, är en ledande aktör inom förnybar energi baserad på trädbränslen med över 200 000 användare varje dag. Bolaget finns på 165 platser i framför allt Sverige och Norge där de producerar och distribuerar fjärrvärme, ånga och el till bostäder, företag, offentliga verksamheter och industrier. Verksamheten omfattar även energiåtervinning av impregnerat trä och produktion av biobränsle. Genom att ta tillvara på skogens resurser vill Solör bana väg för ett hållbart samhälle med minskade koldioxidutsläpp.

  Nordion Energi

  Nordion Energi är specialiserade på energiinfrastruktur. Deras mål är att driva energiomställningen mot ett samhälle med 100% grön energi. Koncernen består av Weum och Swedegas, som äger och driver infrastruktur för gas i sydvästra Sverige, samt Falbygdens Energi som levererar el till kunder i Falköping med omnejd. Tillsammans har de 40 000 kunder inom industri, företag, energibolag, kommersiella fastigheter och privata hushåll.

  För mer information, läs mer på: www.nordionenergi.se

  Läs mer

 • 2021-03-23

  Solör Bioenergi med i satsningen på fjärrvärme i Ekerö

  Fjärrvärmen på Ekerö har varit igång sedan november 2020 och byggs nu ut i snabb takt. Ekerö Solör Bioenergi AB, som ägs av Solör Bioenergi koncernen och Ekerö kommun (35%), står för leveransen av klimatvänlig fjärrvärme till fastigheter i kommunen. Under våren kommer en skola och ett äldreboende kopplas på fjärrvärmenätet och i nästa steg påbörjas markarbetet till det nya badhuset som beräknas stå klart i början av 2023.

  Solör Bioenergy Group är en ledande aktör inom förnybar energi baserad på trädbränslen med över 200 000 användare varje dag. Bolaget finns på 155 platser i framför allt Sverige och Norge där de producerar och distribuerar fjärrvärme, ånga och el till bostäder, företag, offentliga verksamheter och industrier. Verksamheten omfattar även energiåtervinning av impregnerat trä och produktion av biobränsle. Genom att tillvarata skogens resurser vill Solör bana väg för ett hållbart samhälle med minskade koldioxidutsläpp.

  På Ekerö levereras fjärrvärme sedan 2020 till framför allt kommunens fastigheter i form av bland annat skolor och vårdcentraler. Utöver detta finns också några bostadsrättsföreningar som valt fjärrvärme. Utbygganden är kraftig och fler anslutningar är på gång.

  - Arbete pågår för att under våren koppla på fjärrvärmen till en skola och ett äldreboende. Efter det är det dags att börja gräva nya ledningar för det nya badhuset som ska stå klart i början av 2023. Vi är mitt i en väldigt expansiv fas, säger Jan Lindkvist, VD Ekerö Solör Bioenergi AB.

  I fjärrvärmeanläggningen, som ligger i Brygga industriområde, finns två biobränslepannor som eldas med rester från skogsindustrin från öarna runt omkring Ekerö. Pannorna är toppmoderna och uppfyller alla kommande krav på bland annat hantering av stoft.

  Den förväntade leveransen från fjärrvärmeanläggningen är 20 GWh under 2022, vilket motsvarar energin det går åt att värma upp 1 000 medelstora villor. Leveransen förväntas öka succesivt och vara uppe i 35 GWh år 2030.

  Nytt namn och ny styrelse för fjärrvärmebolaget

  Vid senaste styrelsemötet som ägde rum den 23 mars fick bolaget, som funnits sedan 2019, nytt namn i form av Ekerö Solör Bioenergi AB. I samband med namnbytet valdes en ny styrelse bestående av

  Lars Strömberg, styrelseordförande
  Adam Reuterskiöld, kommunalråd (M) Ekerö kommun, styrelseledamot
  Hanna Svensson, oppositionsråd (S) Ekerö kommun, styrelseledamot
  Tommie Eriksson, miljö- och stadsbyggnadschef Ekerö kommun, suppleant
  Anders Pettersson, VD Solör Bioenergi Holding AB, styrelseledamot
  Florian Raitner, CFO Solör Bioenergi Holding AB, styrelseledamot
  Sten Bergman, Teknisk chef Solör Bioenergi Holding AB, suppleant

  Ekerö Solör Bioenergi AB är ett bolag som till 65% procent ägs av Solör Bioenergi och där Ekerö kommun äger resterande del.

  - Jag tycker det är fantastiskt roligt för Solör Bioenergi att tillsammans med Ekerö kommun göra denna resa att bygga ett helt nytt hållbart fjärrvärmesystem som bygger på förnybar energi. Detta är också åter ett bevis på den tillväxtstrategi vi har i koncernen säger Anders Pettersson VD Solör Bioenergi Holding AB.


  För mer information kontakta:

  Anders Pettersson, VD Solör Bioenergi Fjärrvärme, 070-491 55 95
  Jan Lindkvist, VD Ekerö Solör Bioenergi AB, 070-243 03 99
  Pär Westborg, marknadschef Solör Bioenergi, 076-777 76 72

  Läs mer