fbpx

Kommunalt vatten & avlopp för Danderyds kommun

På uppdrag av Danderyd kommun hanterar Solör Bioenergi Utility Solutions vatten och avlopp i kommunen. Du är alltid välkommen att kontakta oss om du har frågor, synpunkter eller problem som rör kommunalt vatten och avlopp, till exempel felanmälan, fakturafrågor, vattenmätaravläsningar eller beställning av vattenavstängning vid servis. Vart du ska vända dig beror på vad din fråga gäller.

Danderyds kommun är huvudansvarig och fattar alla beslut som rör VA-taxan.

Anslutningsärenden/anläggningsavgifter: Danderyds kommun

Tekniska kontoret
Box 74, 182 11 Danderyd
Växeln: 08-568 910 00
Fax: 08-568 912 01
E-post: tekniska.kontoret@danderyd.se

Drift och underhåll

Felanmälan • lukt och smak på vattnet • vattenkvalitet • stopp i kommunalt avlopp • stängning av servis • vattenläckor 

Solör Bioenergi – kundtjänst Danderyd
Öppettider är 8-16
Tel: 08-568 912 90 (ordinarie arbetstid)
Detta nummer kan du även ringa efter ordinarie arbetstid och då vid akuta frågor koppla dig vidare till vår driftcentral på nummer 08-550 501 73
Adress: Kaserngatan 1, 761 45 Norrtälje
E-post: kundtjanstdanderyd@solorbioenergi.com

Övriga frågor

Fakturafrågor • taxa för vatten och avlopp • avläsning vattenmätare • vattenförbrukning

Solör Bioenergi Utility Solutions – kundtjänst Danderyd
Öppettider är 9-16
Tel: 08-568 912 90 (ordinarie arbetstid)
Detta nummer kan du även ringa efter ordinarie arbetstid och då vid akuta frågor koppla dig vidare till vår driftcentral på nummer 08-550 501 73
Adress: Kaserngatan 1, 761 45 Norrtälje
E-post: kundtjanstdanderyd@solorbioenergi.com

Fakturamottagare

Enligt Vattentjänstlagen är det fastighetsägaren som är betalningsskyldig för VA-tjänster. Hyresgäster kan inte stå som fakturamottagare då vi inte har något avtal med eller fordran på dem. Om fastigheten är uthyrd får därmed fastighetsägaren själv debitera hyresgästen. Läs mer här.