Fjärrvärme-arkiv - Solör Bioenergi

Solör Bioenergi förvärvar fjärrvärmebolag från Bussme Energy

I en nyligen avslutad affär har Solör Bioenergi förvärvat 100% av aktierna i Bjäre Biovärme AB, Munka-Ljungby Biovärme AB, och Svedala Fjärrvärme AB från Bussme Energy. Detta förvärv markerar ett viktigt steg för oss i vår ambition att utöka verksamheten inom fjärrvärmeindustrin. Affären, som slutfördes i två separata transaktioner, inkluderade initialt Bjäre Biovärme AB i […]

Minskade fjärrvärmekostnader efter energieffektivisering i hyresfastigheten.

När Magnus Nilsson förvärvade två hyresfastigheter i centrala Vännäsby, som försågs med fjärrvärme från Solör Bioenergi, var hans främsta prioritet att initialt sänka energikostnaderna. Genom att installera moderna termostater och ventiler på de befintliga radiatorerna har energikostnaderna kraftigt reducerats. På mindre än två år har investeringskostnaderna återvunnits och fastigheterna fortsätter att dra nytta av en […]

Lyko i Vansbro utökar sitt uppdrag med Solör Bioenergi

Sedan 2019 har Solör Bioenergi varit den föredragna leverantören av klimatvänlig värme till Lykos kontor och lager i Vansbro. Lyko, Sveriges största e-handelsföretag inom hårvård och skönhet, har de senaste åren haft en stor tillväxt och fortsätter att expandera. Inom kort kommer en ny del av logistikcentret tas i bruk, vilket innebär att Solörs leveranser […]

Fjärrvärmeanläggning i gång i Edsbyn

För att säkerställa leveransen av fjärrvärme, effektivisera verksamheten och öka verkningsgraden har en helt ny fjärrvärmeanläggning tagits i drift i Edsbyn, beläget i sydvästra Hälsingland. Efter en noggrann intrimningsperiod för den moderna biopannan är anläggningen nu fullt operativ. Beslutet att investera i en helt ny fjärrvärmeanläggning i Edsbyn fattades hösten 2021, där Solör Bioenergi redan […]

Fjärrvärmeleveransen tryggas av nytt brikettlager i Floby

Det nyligen färdigställda brikettlagret i Floby, som är nära kopplat till vår fjärrvärmeanläggning, markerar en betydande framsteg. Med sin imponerande kapacitet på 1 600 ton spelar lagret en central roll i att säkerställa tillgången på biobränsle och därmed garantera en pålitlig leverans av fjärrvärme till våra kunder. På Flobys fjärrvärmeanläggning produceras årligen omkring 11 000 […]

Fjärrvärmedebut för Solör Bioenergi i Sysslebäck under vintersäsongen

Vintern är på väg, och Solör Bioenergi ser fram emot den kommande högsäsongen i Sysslebäck, en idyllisk plats i Värmland. Det var under våren i år som vi övertog fjärrvärmeverksamheten från Torsby kommun. Torsby kommun insåg behovet av en starkare partner som kan säkerställa smidig drift och fortsatt utveckling. Med vår nya struktur för underhåll, […]

Stor investering i Falköping’s hållbara logistikterminal med fjärrvärme från Solör Bioenergi

För närvarande pågår intensiva byggaktiviteter på Marjarps industriområde i Falköping inför den planerade färdigställandet av Jula Logistics nya logistikterminal sommaren 2024. Denna helt nya anläggning, som täcker ytan av tolv fotbollsplaner, är avsedd att fungera som ett nav för godstransporter från hela Europa via både tåg och lastbil. Ett avgörande inslag i byggprocessen är fokus […]

Hållbar fjärrvärme från Solör Bioenergi i nytt bostadsområde i Hörby

Solör Bioenergi levererar klimatvänlig fjärrvärme till det nybyggda bostadsområdet Pugerup i centrala Hörby, där inflyttningen nyligen har påbörjats. Företaget har engagerat sig i detta projekt sedan förra året och har försett de första fyra byggnaderna med fjärrvärme. Totalt kommer elva byggnader med över nittio lägenheter att få tillgång till denna miljövänliga värme. Solör Bioenergi är […]

Sävstaholm gård i Vingåker återuppbygger med klimatvänlig fjärrvärme från Solör Bioenergi

Efter en brand som förstörde den tidigare spannmålstorken och flera närliggande byggnader på Sävstaholm gård i Vingåker, har ägarna inlett en omfattande återuppbyggnad. De har också tagit kontakt med Solör Bioenergi i ett tidigt skede för att säkra en miljövänlig och pålitlig energileverans genom fjärrvärme. Solör Bioenergy Group är en framstående aktör inom förnybar energi […]

Solör Bioenergi och Strängnäs kommun i gemensamt initiativ för lokal klimat- och energiomställning

Solör Bioenergi och Strängnäs Kommunföretag AB har inlett ett samarbetsavtal med målet att påskynda den lokala klimat- och energiomställningen. De båda företagen har avsatt sammanlagt 60 miljoner kronor inom ramen för samarbetet för att genomföra gemensamma projekt och främja andra lokala organisationers övergång till mer hållbara alternativ. Samarbete för att påskynda klimatomställningen Solör Bioenergi ansvarar […]