Solør Bioenergis briketter

När du väljer Solør Bioenergis briketter vet du att du får briketter av hög kvalitet och som kräver minimal hantering. Det innebär briketter med ett högt energiinnehåll, låg askhalt med en hög densitet vilket garanterar en jämn förbränning, litet underhåll och ett kostnadseffektivt biobränsle.

Miljövänlig värme på lokala råvaror 100 % trä
Våra briketter tillverkas av biprodukter från skogsindustrin i form av såg- och kutterspån samt avkap. Råvaran torkas ned till 9 % fukthalt och under högt tryck komprimeras råvaran till briketter av träfiber med mycket högt energiinnehåll. Briketter av trä är ett förnyelsebart bränsle som ingår i naturens kretslopp, så när du eldar med Solørs Bioenergis briketter bidrar du till ett hållbart samhälle.

Köp Solør Bioenergis briketter
Briketter transporteras till kunder i Sverige och Norge med hjälp av egna specialutrustade transportbilar.

Pellets

När du väljer Solör Bioenergis Pellets vet du att du får pellets av hög kvalitet och som kräver minimal hantering. Det innebär pellets med ett högt energiinnehåll, låg askhalt med en hög densitet vilket garanterar en jämn förbränning, litet underhåll och ett kostnadseffektivt pelletsanvändande.

Energiåtervinning

Solör Bioenergi Recycling erbjuder en helhetslösning inom återvinning av uttjänat trämaterial. Vi tar ansvar för att materialet tas tillvara och omvandlas till energi på ett miljövänligt sätt.