Anmälan om ägarbyte

Ägarbytesblanketten används vid flytt- eller ägarbyte av anläggningsadress och fylls i av avflyttad kund. Fjärravläsning sker på utflyttningsdatum där Solör sköter avläsningen.

Blanketten ska vara oss tillhanda senast 14 dagar före ägarbytesdagen.