Kunskapsbank

Vi på Solör brinner bokstavligen för energi - och tillsammans med vår passion för klimat & miljö vill vi sprida våra kunskaper kring förnybar energi.

Hur kan jag minska min energianvändning & sänka mina kostnader?

Att minska sin energianvändning är bra för både ekonomin och miljön. Du som bor i villa, radhus eller småhus har stora möjligheter att minska och påverka din energianvändning till uppvärmning.

Den energi som tillförs i ett hus går i huvudsak till tre olika ändamål och dessa är tappvarmvatten, uppvärmning och hushållsel. Cirka 60 procent av den totala energin går till uppvärmning utav huset för att uppnå behaglig inomhustemperatur. Resterande energi går till 20 procent av energin används för att värma varmvatten, det vill säga tappvarmvatten, till exempelvis bad, dusch, disk med mera. Hushållsel används till kyl, frys, lampor, elektronikprodukter, fläktar och mycket därtill. Hit går cirka 20 procent av hushållet totala energianvändning.

5 effektiva tips för att minska din egen energianvändning och husets värmebehov

1. Sänk inomhustemperaturen

Genom att sänka inomhustemperaturen med bara en grad kan man minska sina uppvärmningskostnader med fem procent.

2. Välj förnybara energikällor

Genom att välja energi från förnybara energikällor kan du göra en insats för miljön. Se till att aktivt välja leverantör så kan du sänka dina kostnader men även bidra till ett mer hållbart samhälle.

4. Förbättring av fönster och dörrar

Har du äldre fönster kan det vara en fördel att byta ut dem mot nya för att inte låta värmen försvinna ut genom husets klimatskal. Är fönstren redan i god kvalitét kan man byta ut rutorna mot lågenergiglas för att göra de mer energieffektiva.

3. Byt värmesystem

Bor du i hus och har el eller olja som uppvärmning – överväg att byta. Att ansluta till fjärrvärme eller pelletspanna brukar oftast löna sig och genererar även en stor miljövinst. Läs mer om hur du byter värmesystem från fossil energi till förnybar energi.

5. Injustera ditt befintliga värmesystem

Värmesystem som inte är injusterat drabbas man oftast av för höga flöden vilket gör att vattnet inte kyls av i den mån den borde. Det gör att värmesystemet inte arbetar optimalt vilket kan leda till en högre energianvändning.