Vision och affärsidé

Vision:

” Vi skall vara en ledande leverantör av bioenergi”

Solör Bioenergi är en ledande kompetensmiljö och en ledande leverantör av förnybar energi – baserat på trädbränslen.

Affärside

Produktion och distribution av ånga, fjärrvärme och el samt energiåtervinning av impregnerat trä och produktion av biobränsle.

Solör Bioenergi uppfattas som lokal, långsiktig, lösningsorienterad leveranssäker och lönsamt.

Verksamheten skall ge ett betydande positivt bidrag för miljön, kunder, samarbetspartner, närmiljö, medarbetare och ägare.