Vi erbjuder

Förnybar ånga, fjärrvärme och el

  • Totalleverantör med nationell och internationell kompetens
  • Förutsägbart koncept med förutsägbara och konkurrenskraftiga energipriser
  • Miljövänliga och framtidsinriktade lösningar

Biobränsle briketter och flis

  • Högvärdigt kvalitetsbränsle
  • Konkurrenskraftigt pris
  • Leveranssäkerhet

Mottagning och energiåtervinning av kreosot och cca impregnerat trävirke

  • Miljöorienterad samarbetspartner med kompetens på trävirke och förbränningsteknologi
  • Toppmoderna energiåtervinningscentraler med hög återvinningsgrad
  • Attraktiva samarbetsavtal