Verksamhetsområden

Solör Bioenergis värdekedja

Solör Bioenergis värdekedja

Solör Bioenergi har 3 kärnverksamheter. Energiåtervinning av impregnerat trävirke, produktion av ånga, fjärrvärme och el samt produktion av biobränsle i form av briketter.