Fjärrvärme i Vansbro

I Vansbro tätort levereras värme till drygt 120 fastigheter. De anslutna fastigheterna består av villor, flerbostadshus, hotell, simhall och industri m.m. Värmen produceras på panncentralerna vid Grönalid och tidigare Brosågen Biobränslet består av bark och flis. Som spetslast och reserv används en mindre del olja.

Miljö
Att producera fjärrvärme med biobränslen ger många fördelar, inte minst avseende miljö och kretsloppstänkande. Den koldioxid som släpps ut ger inget extra tillskott utan tas upp av träd och växter.

Kontakt

Adress: Sågvägen 7780 50 Vansbro
Telefon: 
0281-715 25
E-post:
 vansbro@solorbioenergi.com

Journummer: 070-340 52 11