Fjärrvärme i Sandudden

Fjärrvärmen startades i Sandudden på 90-talet. Verksamheten i Sandudden ingår i Solör Bioenergi Fjärrvärme AB.

Kretslopp
Att förbränningen sker med biobränslen ger många fördelar, inte minst avseende kretsloppstänkandet. Den koldioxid som släpps ut ger inget extra nettotillskott av växthusgaser till atmosfären och påverkar därför inte jordens ändliga resurser.

Kunder
Kunderna i Sandudden består till största del av villor. Att kunder på detta sätt anslutit sig till förnybar energi minskar svenska hushålls höga elförbrukning och hjälper till att nå både nationella och EU:s klimatmål.

Värmeleverans
Värmeleveransen sker från vår produktionsanläggning i Sandudden. Anläggningen består av två pelletspannor samt en oljepanna för reserv- och spetslast.

Anslutning
Framtida anslutningsmöjligheter i Sandudden finns, i första hand längs befintligt kulvertsystem, men även till övriga fastigheter kan finnas möjlighet. Individuell offert lämnas vid intresse.

Priser

Kontakt

Jour:
Vardagar 16:00-07:00 samt helger
Tel: 08-550 508 83

Driftchef:
Magnus Avrén
Tel: 070-214 29 39
E-post: magnus.avren@solorbioenergi.com

Regionchef:
Jan Lindkvist
Tel: 0143-154 73
E-post: jan.lindkvist@solorbioenergi.com

Fakturafrågor:
Marie Thörnros
Tel: 0143-15471
E-post: marie.thornros@solorbioenergi.com