Fjärrvärme i Odensbacken

I Odensbacken driver Solör Bioenergi Fjärrvärme AB produktionsanläggningen som förser ortens fjärrvärmekunder med värme och varmvatten.

Kretslopp
Att förbränningen sker med biobränslen ger många fördelar, inte minst avseende kretsloppstänkandet. Den koldioxid som släpps ut ger inget extra nettotillskott av växthusgaser till atmosfären och påverkar därför inte jordens ändliga resurser.

Kunder
Kunderna i Odensbacken består av villor, flerfamiljsfastigheter, verksamhetsfastigheter och industrifastigheter. De största kunderna är Örebrobostäder, Örebro Kommun och Länstrafiken. Att kunder på detta sätt anslutit sig till förnybar energi minskar svenska hushålls förbrukning av fossilenergi och hjälper till att nå både nationella och EU:s klimatmål

Värmeleverans
I Odensbacken tar man tillvara solenergi i form av solfångare som producerar fjärrvärme framförallt på våren och sommaren. Solör Bioenergi Fjärrvärme AB köper under hösten och vintern Odensbackens behov av värme från Lantmännens anläggning för torkning av säd. Leveransen av fjärrvärme uppgår till ca 6 GWh per år.

Anslutning
Framtida anslutningsmöjligheter i Odensbacken finns, i första hand längs befintligt kulvertsystem, men även till övriga fastigheter och lokaler. Vid intresse, kontakta kundansvarig för individuell offert.

Priser

Villkor

Kontakt

Adress:
Idrottsvägen 37, 702 32 Örebro

Telefon:
Helgfria vardagar kl 08.00–16.00,
tel: 031-301 18 74

Akuta ärenden övrig tid,
tel: 023-103 13

E-post:
vast@solorbioenergi.com

Regionchef
Hans Birger, tel: 070-310 49 10
hans.birger@solorbioenergi.com 

Kundansvarig
Ann-Sofie Ståhl, tel: 031-361 93 44
ann-sofie.stahl@solorbioenergi.com

Anläggningsansvarig
Kenneth Malm, tel: 070-525 99 94
kenneth.malm@solorbioenergi.com 

Drifttekniker
Mattias Göransson, tel: 070-396 66 02
mattias.goransson@solorbioenergi.com

Drifttekniker
Tomas Runnquist, tel: 070-680 72 27
tomas.runnquist@solorbioenergi.com