fbpx

Fjärrvärme i Mölnlycke

I Mölnlycke driver Solör Bioenergi Fjärrvärme AB produktionsanläggningen som förser ortens fjärrvärmekunder med värme. Fjärrvärmen började byggas 2003 av E.ON och ledningsnätet har därefter succesivt byggts ut. I juni 2014 förvärvade Solör Bioenergi Fjärrvärme AB verksamheten i Mölnlycke från E.ON.

Expansivt i Mölnlycke:
I Mölnlycke byggs fjärrvärmen ut i en otrolig takt. Energimässigt är det ca 1 GWh per som de senast åren har valt fjärrvärme före andra alternativ.

Kunderna
Kunderna i Mölnlycke består av villor, flerfamiljsfastigheter, verksamhetsfastigheter och industrifastigheter. Några stora kunder är Härryda kommun, Förbo AB och Wallenstam.

Produktionen
Värmeleveransen sker från vår produktionsanläggning som består av en biobränslepanna med kondensor med en avgiven effekt av ca 12 MW, en biooljepanna samt en oljepanna som spets och reservkapacitet.

Vårt miljöarbete
Vårt miljöarbete pågår hela tiden och under 2019 har vi ersatt den fossila oljeeldningen med bioolja. Även om oljan har varit en liten del av vår produktion tidigare och att fjärrvärmen i Mölnlycke redan är märkt med naturskyddsföreningens Bra Miljöval så är det viktigt för oss att fortsätta jobba för att förbättra miljön i Mölnlycke. Ett stort steg i detta är vår nya biooljepanna som nu är installerad.

Priser

Villkor

Kontakt

Adress:
Fibervägen 10, 435 33 Mölnlycke

Telefon:
Helgfria vardagar kl 08.00-16.00,
tel: 031-361 93 44

Akuta ärenden övrig tid,
tel: 023-103 13

E-post:
vast@solorbioenergi.com

Regionchef
Nicklas Eld, tel: 070-999 30 62
nicklas.eld@solorbioenergi.com 

Kundansvarig
Ann-Sofie Ståhl, tel: 031-361 93 44
ann-sofie.stahl@solorbioenergi.com

Anläggningsansvarig
Conny Eriksson, tel: 031-88 79 52
conny.eriksson@solorbioenergi.com 

Nätansvarig
Leif Johansson, tel: 031-88 79 53
leif.johansson@solorbioenergi.com

Drifttekniker
Claes Bohlin, tel: 031-88 79 54
claes.bohlin@solorbioenergi.com