Fjärrvärme i Landvetter

I Landvetter driver Solör Bioenergi Fjärrvärme AB produktionsanläggningen som förser ortens fjärrvärmekunder med värme. Fjärrvärmen började byggas 2003 av E.ON och ledningsnätet har därefter succesivt byggts ut. I juni 2014 förvärvade Solör Bioenergi Fjärrvärme AB verksamheten i Landvetter från E.ON.

Kunderna
Kunderna i Landvetter består av villor, flerfamiljsfastigheter, bostadsrättsföreningar och verksamhetsfastigheter. Några stora kunder är Stommens Samfällighetsförening och Förbo AB.

Produktionen
Värmeleveransen sker från vår produktionsanläggning. Produktionen omfattar cirka 20 GWh per år och består främst av eldning av biobränslen från lokala aktörer i form av briketter.

Vårt miljöarbete
Vårt miljöarbete pågår hela tiden och i Landvetter är fjärrvärmen numera märkt med naturskyddsföreningens Bra Miljöval. Det leder till ett fortsatt miljöarbete för oss, där samverkan mellan oss och kunden är viktig för att fler vill ha sin fjärrvärmeleverans miljömärkt

Priser

Villkor

Kontakt

Adress:
Fibervägen 10, 435 33 Mölnlycke

Telefon:
Helgfria vardagar kl 08.00-16.00,
tel: 031-361 93 44

Akuta ärenden övrig tid,
tel: 023-103 13

E-post:
vast@solorbioenergi.com

Regionchef
Nicklas Eld, tel: 070-999 30 62
E-post: nicklas.eld@solorbioenergi.com 

Kundansvarig
Ann-Sofie Ståhl, tel: 031-361 93 44
E-post: ann-sofie.stahl@solorbioenergi.com

Anläggningsansvarig
Conny Eriksson, tel: 031-88 79 52
E-post: conny.eriksson@solorbioenergi.com 

Nätansvarig
Leif Johansson, tel: 031-88 79 53
E-post: leif.johansson@solorbioenergi.com

Drifttekniker
Claes Bohlin, tel: 031-88 79 54
E-post: claes.bohlin@solorbioenergi.com