Fjärrvärme i Garphyttan

Fjärrvärmen i Garphyttan byggdes 1999 och idag består produktionen i huvudsak av pellets. I Garphyttan driver Solör Bioenergi Fjärrvärme AB produktionsanläggningen som förser ortens fjärrvärmekunder med värme och varmvatten.

Kretslopp
Att förbränningen sker till stor del med biobränslen ger många fördelar, inte minst avseende kretsloppstänkandet. Den koldioxid som släpps ut ger inget nettotillskott av växthusgaser till atmosfären och påverkar därför inte jordens ändliga resurser.

Kunder
Kunderna i Garphyttan består av radhus, flerfamiljsfastigheter och offentliga lokaler. De största kunderna är Örebrobostäder och Örebro Kommun. Att kunder på detta sätt anslutit sig till förnybar energi minskar svenska hushålls förbrukning av fossil energi och hjälper till att nå både nationella och EU:s klimatmål

Värmeleverans
Värmeleveransen sker från vår produktionsanläggning som består i huvudsak av pellets. Oljepannor finns kavar som spets och används även som reserv. Vi levererar ca 2,5 GWh fjärrvärme per år.

Anslutning
Framtida anslutningsmöjligheter i Garphyttan finns, i första hand längs befintligt kulvertsystem, men även till övriga fastigheter och lokaler. Vid intresse, kontakta kundansvarig för individuell offert.

Kontakt

Adress: Idrottsvägen 37, 702 32 Örebro
Tel: 031-301 18 74

E-post: vast@solorbioenergi.com

Felanmälan
Dygnet runt, tel: 023-103 13

Regionchef
Hans Birger, tel: 070-310 49 10
E-post: hans.birger@solorbioenergi.com 

Kundansvarig
Ann-Sofie Ståhl, tel 031-361 93 44
ann-sofie.stahl@solorbioenergi.com

Anläggningsansvarig
Kenneth Malm, tel: 012-345 678
E-post:kenneth.malm@solorbioenergi.com 

Drifttekniker
Mattias Göransson, tel: 070-396 66 02
mattias.goransson@solorbioenergi.com

Drifttekniker
Tomas Runnquist, tel: 070-680 72 27
tomas.runnquist@solorbioenergi.com