Fjärrvärme i Älvdalen

I Älvdalens tätort levereras värme till ca. 40 fastigheter. De anslutna fastigheterna består av villor, flerbostadshus, skolor och simhall m.m. Fjärvärmenätet är ansluten till Biopannan som är placerad vid Hagalundsvägen. Pannan eldas med biobränsle i form av fuktig flis samt pellets som producerats av sågspån från närliggande sågverk. Som spetslast och reserv används en mindre andel olja.

Miljö

Att producera fjärrvärme med biobränslen ger många fördelar, inte minst avseende miljö och kretsloppstänkande. Den koldioxid som släpps ut ger inget extra tillskott utan tas upp av träd och växter.

Priser

Kontakt

Tel: 023-103 13

Felanmälan
Helgfria vardagar 07:00 – 16:00
Tel: 023-103 13

Övrig tid, tel: 023-103 13

Regionchef
Tommy Persson, tel: 070-665 41 60
E-post: tommy.persson@solorbioenergi.com

Anläggningsansvarig
Karl-Göran Jonsson, tel: 070-363 91 31
E-post: karl-goran.jonsson@solorbioenergi.com

Administrationsansvarig
Tommy Persson, tel: 070-665 41 60
E-post: tommy.persson@solorbioenergi.com

Fakturafrågor/Ägarbyten
Kundtjänst, tel: 023-103 13