Solør Bioenergy Group concludes its strategic review

Today the owners and the board of directors of Solør Bioenergy Group announced that the strategic review of the Group has been concluded.

Solør Bioenergy Group initiated a review in the fall 2017 to evaluate the future strategy of the Group. The Group engaged SEB Corporate Finance as financial advisors for the assignment.

‘’We have been considering different options, from strategic industrial alliances to keeping the business as it is or selling it. The owners and the board of directors have now concluded. We will keep the business and continue to create shareholder value through profitable growth”, says Martinus Brandal Chairman & CEO.

‘’There is no change to our overall strategy. We will continue to optimize our asset base and grow the company organically, which will also be facilitated by the local district heating solutions provided by the newly acquired Pemco Energi. We will also continue to grow through acquisitions. We are proud owners of a very interesting and profitable renewable bioenergy business with further growth potential.” says Brandal.

Solør Bioenergy Group owns and operates 134 central- and local district heating plants in Sweden, Norway and Poland, together with 4 pellets plants, 1 briquette plant and 3 environmental terminals.

For more information please contact:
Florian Raitner
CFO Solør Bioenergy
+41(0)78 679 88 44
florian.raitner@solorbioenergi.com

About Solør Bioenergy

Solør Bioenergy Group provides essential energy services primarily in Sweden, Norway and Poland. The Group produces wood‐based bioenergy for the public and private sector including private households, municipalities, industrial customers and local/regional governments. As a leading bioenergy company, the Group is operating in the entire value chain from procurement, production and distribution to sale of energy in form of district heating, local heat, industrial steam, electricity and various biomass products. Within the Group’s operations, there are 52 central district heating plants, 82 local district heating plants, 3 environmental terminals, 4 pellet plants and 1 briquette plant. The annual energy delivery amounts to approximately 2.5 TWh and the Group has approximately 8,250 customers. The head office is located in Stockholm, Sweden. Read more about Solør Bioenergy Group at www.solorbioenergi.com.

Download as PDF ›

Solör Bioenergi förvärvar Pemco Energi

Solör Bioenergi växer i Sverige och Norge genom förvärvet av Pemco Energi från det norska investment bolaget Pemco.

– Vi har länge följt Pemco Energis utveckling och är imponerad av den position som bolaget tagit inom träbaserad bioenergi i Sverige och Norge. Utöver detta så kompletterar, Pemco’s kunderbjudande Solörs affärsmodell inom fjärrvärme. Detta kommer att leda till ett flertal positiva effekter för de två verksamheterna tillsammans, säger Solör Bioenergis CEO Martinus Brandal.

Solör Bioenergi är en ledande bioenergikoncern, gruppen är verksam i hela värdekedjan från inköp, produktion, distribution och försäljning av energi i form av fjärrvärme, industriell ånga, elektricitet och olika biobränsle produkter. Enligt koncernens CEO så visar förvärvet av Pemco Energi, Solörs strategiska ambition av kontinuerligt skapa tillväxt.

‐ Efterfrågan på förnybar energi kommer att öka i framtiden. Solör förstärker genom förvärvet av Pemco ytterligare sin position på en marknad som vi har stor tro på säger Brandal.

Pemco Energi äger och driver 82 lokala värmeanläggningar i Sverige och Norge dessutom producerar man träbaserat biobränsle på två anläggningar i Säffle och Brumunddal.

‐ Pemco Energi har haft en stark utveckling under de senaste åren och vi har fullt förtroende i att Solör Bioenergi med sin kompetens och erfarenhet från den förnybara värmemarknaden kommer starkt bidraga till denna fortsatta utveckling de kommande åren säger Håkon Knappskog i Pemco AS.

Knappskog, som har lett Pemco Energi siden 2012 anser att bolaget med de nya ägarna kommer att fortsätta med sin tillväxtstrategi.

‐ Bolaget står idag på en solid grund tack vare de anställdas starka kompentens och motivation att leverera goda resultat. Det gör mig trygg och säker på framtiden ser ljus ut för bolaget säger Knappskog.

Parterna är eniga om att inte offentliggöra köpeskillingen.

För information kontakta:
Florian Raitner
CFO Solör Bioenergi
+41(0)78 679 88 44
florian.raitner@solorbioenergi.com

Ben Holan
Head of Communications Pemco AS
+47 47 409 459
ben.holan@pemco.no

Om Solör Bioenergi
Koncernens verksamhet är produktion av fjärrvärme och processånga, produktion av biobränsle i form av bränsleflis, briketter och pellets samt energiåtervinning av impregnerat trävirke. Verksamheten är förnärvarande organisatoriskt uppdelad i två huvudsegment, fjärrvärme respektive biomassa. Inom ramen för koncernens verksamhet i Sverige, Norge och Polen finns 52 energianläggningar, 3 miljöterminaler, 2 pelletsfabriker samt 1 brikettfabrik. Den årliga leveransen uppgår till ca 2,1 TWh och koncernen innehar drygt 7 000 kunder. Huvudkontoret ligger i Stockholm. Läs mer om Solör Bioenergi koncernen på vår hemsida www.solorbioenergi.com.

Om Pemco Energi
Pemco Energi är ett av de snabbast växande bolagen inom förnybar energi i Skandinavien. Bolaget har 35 anställda och omsätter 165 MSEK per år samt äger pelletsfabriker med en total produktionskapacitet på c:a 60 000 ton/år vilket motsvarar 290 GWh förnybar energi. Under 2017 levererade bolaget c:a. 145 GWh i 82 värmeanläggningar i Sverige och Norge. Pemco Energi funnits i c:a 30 år och är en del av Pemco‐koncernen som omsätter c:a 2 miljarder NOK per år.

Ladda ner pressmeddelande i PDF-format ›

Interim figures Q4 2016

Solør Bioenergy Group continues its operational improvements during the fourth quarter 2016 compared to the same period last year.

Download PDF

Interim report Q4 2016 and full year 2016 – Solør Bioenergy Group

January – December 2016.
Solör Bioenergi Holding AB (publ), Corp. Reg. No. 556907‐9535 
Stockholm, February 27, 2017 

Download PDF

Press Release mandate letter

Notice to Oslo Stock Exchange November 14th 2016 Solör Bioenergi Holding AB signs mandate agreement with SEB for refinancing of the Group’s debt.

Solör Bioenergi Holding AB has entered into a mandate agreement with SEB regarding refinancing of existing debt. As part of the mandate agreement SEB will assist the Solör Bioenergy Group in its planning and structuring of overall debt refinancing, as well as evaluate and analyze potential refinancing options.

SEB will also coordinate and contact potential debt providers and provide assistance in evaluating terms.
The Solør Bioenergy Group comprises bioenergy companies, which are providing essential energy services in Sweden, Norway and Poland. The Group produces wood-based bioenergy for the public and private sector including private households, municipalities, industrial customers and local/regional governments. As a leading bioenergy company, the Group is operating in the entire value chain from procurement, production and distribution to sale of energy in form of district heating, industrial steam, electricity and various biomass products.

Stockholm November 14th 2016
For further information, please contact Daniel Jilkén, CLO
Phone +41 76 761 27 90, e-mail daniel.jilken@solorbioenergi.com

Download PDF

Solør Bioenergy Group interim report Q3 and first nine months 2016

Solør Bioenergy Group – Interim report for the third quarter of 2016
January – September 2016 

Solör Bioenergi Holding AB (publ), Corp. Reg. No. 556907‐9535 
Stockholm, October 28, 2016

Download PDF