Bolagsstruktur

Se organisasjonsstruktur 24.10.2014.

Solør Bioenergi Holding

Administration, ekonomistyrning, finans, teknik och projektledning för Solør Bioenergi koncernen.

Solør Bioenergi avd. Biobrensel

Produktion av rent biobränsle (briketter) på anläggningen i Kirkenær. Norges största leverantör med en kapacitet på ca 30 000 ton per år. Kunder är (kraft)värmeverk i Norge och Sverige.

Solør Bioenergi avd. Vigrestad

Produktion av flis från returträ på anläggningen i Vigrestad med en kapacitet på ca 30 000 ton per år. Anläggningen levererar till Solør Bioenergi avd. Grødaland samt till externa kunders (kraft)värmeverk.

Solør Bioenergi avd. Fjernvarme

Produktion och distribution av ca 15 GWh fjärrvärme i Kirkenær per år, en av Norges äldsta fjärrvärme producenter. Kunder är kommunala byggnader samt industri som som använder värmen både för uppvärmning och som processvärme.

Solør Bioenergi avd. Energi

Energiåtervinning av avfallsträ (CCA, kreosot), ca 25 000 ton per år som omvandlas till ca 65 GWh värme och 15 GWh elektricitet. Värmeenergin distribueras som fjärrvärme till kunder inom kommun och industri. Elektriciteten försörjer hela verksamheten på Kirkenær och säljs även på spot marknaden.

Solør Bioenergi avd. Gjenvinning

Produktion av flis från avfallsträ (cca, kreosot) i Kirkenær. Norges enda specialanläggning med koncession från KLIF med tillstånd att  ta emot och hantera farligt avfallsträ. Kunder är större organisationer med behov att avyttra farligt avfallsträ. Den producerade flisen levereras till Solør Bioenergi avd. Energis kraftvärmeverk.

Solør Bioenergi avd. Brumunddal

Produktion av ca 25 GWh ånga och fjärrvärme i Brumunddal per år. Ånga levereras till industrikunder och fjärrvärme till nät för distribution.

Solør Bioenergi avd. Rena

Produktion av ca 25 GWh fjärrvärme per år för Renas militärläger.

Solør Bioenergi avd. Haslemoen

Produktion av ca 15 GWh fjärrvärme per år för ett tidigare militärläger i Haslemoen.

Solør Bioenergi avd. Grødaland

Produktion av ånga med en kapacitet på ca 45 GWh per år på Grødaland. Ångan levereras till industrikund och en utbyggnad av fjärrvärme är under planläggning.

Solör Bioenergi Charlottenberg

Produktion och distribution av ca 15 GWh fjärrvärme i Charlottenberg. Kunder är kommunala byggnader, industri och privata fastigheter.

Solör Bioenergi Recycling

Produktion av flis från avfallsträ (CCA, kreosot) i Trollhättan. På vår anläggning i Trollhättan återvinner vi bl.a. uttjänta järnvägsslipers från hela Europa. Anläggningen är klassad som en A-anläggning av Miljödomstolen. Det innebär att vi är en certifierad miljöanläggning och har tillstånd att hantera och förbränna farligt avfall. Vår anläggning är även miljöklassad utomlands vilket innebär att vi kan ta uppdrag inom hela Europa. Kunder är större organisationer med behov att avyttra farligt avfallsträ. Den producerade flisen levereras till Solör Bioenergis egna eller någon av våra kunders (kraft)värmeverk.

Solör Bioenergi Svenljunga

Produktion och distribution av ca 45 GWh ånga och fjärrvärme i Svenljunga. Kunder är kommun, industri och privata fastighetsägare.

Solör Bioenergi Svenljunga