Solör Bioenergi är en ledande aktör inom förnyelsebar energi baserad på trädbränslen. Kärnverksamheten är energiåtervinning av miljöfarligt träavfall, kreosot och cca impregnerat trä, produktion av ånga, fjärrvärme och el samt produktion av biobränslen i form av briketter och flis.